A què ens comprometem

• Oferir uns serveis de qualitat a la ciutat, protecció del medi ambient, vetllar per les infraestructures i manteniment del territori, posant especial atenció a la seguretat.
• Gestionar les obres, des de la supervisió de la redacció dels projectes a l'execució de les mateixes, fins la seva recepció.
• Supervisar i vigilar el servei de recollida de residus, neteja viària i deixalleria, de forma que es presti amb la màxima qualitat.
• Facilitar a la ciutadania la màxima informació d'una forma clara i entenedora sobre qualsevol dels serveis indicats en aquesta carta, tant de forma presencial com telefònica o telemàtica.
• Atendre les queixes ciutadanes oferint una resposta àgil i eficient, complint amb els terminis establerts per a cada sol•licitud.
• Facilitar cita amb el personal tècnic de la Secció en un termini inferior a 15 dies.
• Promoure i desenvolupar la tramitació telemàtica dels diferents serveis oferts.
• La millora continuada dels procediments i la documentació administrativa per a les diferents tramitacions.

Com mesurem els nostres compromisos

• Relació de queixes i suggeriments tramitades i/o resoltes, relatives a la nostra Secció, classificades per matèria.
• Relació de projectes redactats.
• Relació d'obres executades.
• Relació de Llicències de clavegueram tramitades.
• Relació de Llicències de companyies tramitades
• Cost per habitant del servei de Recollida de Residus
• Cost per habitant del servei de Neteja Viària.
• Relació de Dispositius preventiu d'autoprotecció establerts per minimitzar els riscos inherents als actes multitudinaris organitzats per l'Ajuntament.
• Relació dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) relatives a les nostres seccions, presentades a la Web municipal i les accions correctores de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual).
• Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual).

Indicadors Via pública i gestió i At. Ciutadana


Revisat: 11/05/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50