ECONOMIA SOCIAL

Imatge
Serveis enfocats a programes d'economia i emprenedoria social.

 

 1. QUE ES L'ECONOMIA SOCIAL
 2. VOLS CREAR UNA COOPERATIVA O SOCIETAT LABORAL?
 3. AJUTS A LES PERSONES QUE S'ESTABLEIXEN EN RÈGIM DE COOPERATIVA DE TREBALL
 4. EXPERIENCIA EN ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA

 

1. QUE ES L'ECONOMIA SOCIAL

En els darrers anys estem veient que l'economia social s'està establint i creixent dins de la nostra societat i dins de les economies mes desenvolupades del món.

Segons estudis recents fets per CEPES (Confederación Empresarial Española de la Economía Social), a Espanya l'economia social genera 10% del PIB, i el 12,5% dels llocs de treball i es preveuen unes expectatives de creixement sostingut en els propers anys.

Però què es l'economia social? Per resumir-ho breument, podríem dir que l'economia social és la activitat econòmica que es regeix per les següents directrius:

 • Dona preferència a les persones, en lloc del benefici econòmic
 • Garanteix que hi hagi una participació democràtica en la presa de decisions
 • Fomenta la responsabilitat social i el respecte mediambiental
 • Potencia valors de solidaritat i equitat

 

2. VOLS CREAR UNA COOPERATIVA O SOCIETAT LABORAL?

L'Ajuntament de Castelldefels forma part de les entitats agrupades de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que té per objectiu la difusió, la sensibilització i el creixement de l'economia social cooperativa com a part essencial del teixit econòmic.

Castelldefels és un municipi compromès amb els valors de l'economia social i solidària. Donar a conèixer les característiques i especificitats d'aquest model d'empresa i els seus tràmits de constitució, entre les persones emprenedores, és el primer pas per la posada en marxa de projectes d'economia social i solidària.

 

Què es el servei?

Es tracta del d'un servei d'informació i assessorament personalitzat  i especialitzat en projectes d'economia social i cooperativa.

 

Què ofereix?

Durant tot el procés, el servei ofereix suport i acompanyament a les persones i entitats interessades a dur a terme una iniciativa d'economia social i cooperativa.

Les persones que vulgueu emprendre un projecte d'aquestes característiques teniu accés a informació i orientació sobre aspectes relacionats amb la constitució d'una empresa, els recursos, les ajudes i els serveis que teniu al vostre abast.

 

Tipologia d'empreses d'economia social

Les empreses de l'economia social i cooperativa es caracteritzen per estar basades en la propietat conjunta i la gestió col·laborativa. Aporten una doble utilitat a la societat, per una banda són generadores de riquesa i activitat econòmica, i per una altra ajuden a donar resposta a reptes socials des de sectors d'activitat molt diversos.

L'alta implicació de les persones en els projectes empresarials facilita que s'adaptin a un tipus d'economia on les persones són el centre d'un projecte basat en el coneixement, la innovació, la qualitat, la sostenibilitat i una correcta gestió i reconeixement del talent.

L'economia social i cooperativa s'expressa amb models diversos:

 • Cooperatives: empreses de propietat conjunta i gestió col·laborativa.
 • Societats laborals: empreses en les que el capital social pertany majoritàriament a les persones treballadores.
 • Mutualitats: societats de persones, sense ànim de lucre, que exerceixen una activitat asseguradora, complementària del sistema de previsió de la Seguretat Social.
 • Centres Especials de Treball: empreses en les que la seva plantilla està constituïda per un mínim del 70% de persones amb discapacitat.
 • Empreses d'Inserció: Empreses que actuen en el mercat com a pont per a la inserció laboral de persones amb unes necessitats especials.
 • Confraries de Pescadors: corporacions sense ànim de lucre, representatives d'interessos econòmics d'armadors de vaixells de pesca i de treballadors del sector extractiu.
 • Associacions i fundacions: Entitats privades sense afany de lucre, generadores d'activitat econòmica i que contribueixen al desenvolupament de les comunitats.

 

A qui s'adreça?

El servei s'adreça a totes aquelles persones que voleu iniciar una activitat econòmica en règim de cooperativa o societat laboral.

 

Com s'hi pot accedir?

Per accedir-hi, trucant al 93 6352575 o assistint presencialment al Servei de suport a les persones emprenedores i ales empreses del Centre de Promoció Econòmica (la Guaita).

 

Persona de contacte:     Joaquim Quiroga Solà (joaquin.quiroga@castelldefels.org)
                                   Tècnic assessor de persones emprenedores

 

Cost del servei

Gratuït

 

3. AJUTS A LES PERSONES QUE S'ESTABLEIXEN EN RÈGIM DE COOPERATIVA DE TREBALL

Amb l'objectiu de fomentar l'ocupació i la reactivació econòmica, l'Ajuntament de Castelldefels ofereix, una línia d'ajuts a les persones desocupades que posin en marxa un projecte en règim de cooperativa o societat laboral.

SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA (Convocatòria 2018)

 

4. EXPERIENCIA EN ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA

Programes que hem estat desenvolupant...

 

Economia Social, motor del canvi

El programa desenvolupat al 2018 ha tingut una duració de quatre mesos. S'han desenvolupat tres sessions grupals de 4 hores, en què s'han treballat aspectes d'interès comú a qualsevol projecte d'economia social; i altres tres sessions individuals amb cadascun dels set participants, en què s'han treballat aspectes concrets de cada projecte empresarial.

Els mòduls formatius han versat sobre “Economia Social i model de negoci”, “Pla de Màrqueting i producte mínim viable” i “Pla de viabilitat".

Aquests projectes continuaran sent assessorats i acompanyats per l'equip tècnic de La Guaita a través de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, ens del qual l'Ajuntament de Castelldefels en forma part com a entitat associada. L'objectiu és oferir les eines necessàries per tal que aquests projectes s'acabin convertint en empreses d'economia social viables.

Projectes beneficiaris

Els projectes que han estat seleccionats i acompanyats a través del programa “Economia social, motor del canvi” són set:

 1. • Col·lectiu Indrets — Disseny participatiu d'espais comunitaris, mitjançant un equip interdisciplinar de dues arquitectes, una politòloga i una sociòloga/mediadora.
   
 2. • Fitfinanzas — Promou entre la clientela generar una millora individual financera que permeti assolir un clima social positiu i que per tant es tradueixi en una societat molt millor. 
   
 3. • Domo de la Luz— Disseny i bio construcció d'hàbitats saludables, domos o cúpules de fusta artesanalment: habitatges, sales diàfanes terapèutiques, oficines...
   
 4. • Bondiamon — Plataforma de comunicació amb l'objectiu d'ajudar entitats socials petites a tenir més visibilitat en l'entorn digital.
   
 5. • Playas Limpias OK — Projecte social que té com a objectiu treballar amb els ciutadans de Castelldefels, a través d'activitats de recollida d'escombraries i la millora de la neteja de la platja.
   
 6. • Escola Russa — Organització d'activitats extraescolars per a la difusió de la cultura russa a Castelldefels.
   
 7. • Ecolocal Market-La Colmena que diu que sí — Fires de productes ecològics: el projecte té com objectiu realitzar fires de productors ecològics cada dos mesos, per donar-se a conèixer.

 

Hi col·labora:

més informació

Revisat: 22/08/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50