Serveis que us oferim

ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

 • Recepció, acollida i acompanyament posterior a persones nouvingudes.

 • Serveis de Primera Acollida per a persones nouvingudes: Acollida lingüística, coneixement del entorn i de la societat catalana i coneixements laborals.

 • Suport a sol·licitants de protecció internacional, d'asil i persones refugiades i afavorir una cultura de la benvinguda entre la ciutadania de Castelldefels.

 • Derivació i treball transversal per tal d'incloure les persones nouvingudes en els serveis municipals adreçats a tota la ciutadania.  

 

SERVEI D'ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT JURÍDIC PER A PERSONES ESTRANGERES

 • Informació, suport, acompanyament i ajut per a la tramitació de la documentació necessària per complir els procediments administratius i legals relacionats amb la Llei d'estrangeria.

 

INCLUSIÓ I CREACIÓ DE XARXES

 • Creació de xarxes de relació entre persones de diferents nacionalitats amb l'objectiu d'afavorir l'apoderament individual i col·lectiu, així com a generar espais de relació entre les persones migrants i la població d'acollida, per tal d'afavorir la cohesió social.

 • Derivació i treball transversal per tal d'incloure les persones nouvingudes en els serveis municipals adreçats a tota la ciutadania. 

 

SUPORT ALS CENTRES EDUCATIUS

Serveis adreçats a l'alumnat:

 • Organitzar xerrades i tallers sobre el respecte a la diversitat, la convivència intercultural, la prevenció del racisme i la xenofòbia, així com a els delictes d'odi per a tots els centres educatius de primària, secundària i de persones adultes.

Serveis adreçats al professorat

 • Presentació de material pedagògic de suport a les activitats.

 • Recursos materials i humans per complementar activitats organitzades pels centres: jornades, crèdits de síntesi, xerrades i tallers, etc.

 

SENSIBILITZACIÓ

 • Activitats de sensibilització adreçades a  tota la ciutadania en matèria de convivència intercultural, prevenció del racisme i la xenofòbia, així com dels delictes d'odi.

 

PARTICIPACIÓ

 • Assessorament a les entitats locals sobre convivència intercultural.
 • Suport logístic, tècnic i organitzatiu a les entitats en temes de convivència intercultural.
 • Organització, coordinació i dinamització del Consell Municipal de Convivència Intercultural.

 

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.


Revisat: 15/10/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50