Fases del procés

Presentació de Propostes:

 

Qui :    Persones majors 12 anys empadronades a Castelldefels.

            Representants de les entitats i associacions inscrites al Registre Municipal.

            Representants de comerços.

On i cóm:

            Identificació de la persona o entitat/associació proponent

            Descripció de la proposta, de forma clara i detallada

            Presencialment: Ajuntament de Castelldefels (recepció)

            Equipaments municipals: Centre Cívic Canyars, Centre Cívic Mompou, Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado, Poliesportiu Municipal Can Roca i l'oficina

            de turisme de la platja

            Telematicament: Web de Participació https://participa.castelldefels.org

Quan: La presentació de propostes es durà a terme entre el 1 i 15 de Juliol.

 

Estudi viabilitat

 

Una vegada rebudes totes les propostes han de passar un filtratge que selecciona les mes adients segons els criteris generals, econòmics i territorials que especifiquem a continuació:

 

 Generals:

 • Viables legalment i tècnicament.
 • De competència municipal.
 • D'interès general.
 • Inclusives i respectuoses amb els drets humans.
 • No han d'estar compromeses amb qui les executarà.
 • Viables legalment i tècnicament.
 • De competència municipal.
 • D'interès general.
 • Inclusives i respectuoses amb els drets humans.
 • No han d'estar compromeses amb qui les executarà.

 

Econòmics:

 • Viables econòmicament.
 • Han de tenir un límit econòmic per a cada proposta de: 39.999,99€ (IVA exclòs) en propostes d'inversions, o de 14.999,99€ (IVA exclòs) en propostes d'actuacions.
 • No han d'estar previstes a la despesa ordinària o inversió de l'Ajuntament.

 

Territorials: Cada veïnat tindrà 100.000€ (IVA inclòs) pel desenvolupament de les propostes. El nombre de propostes per a cada veïnat queda limitat entre

                     3 i 5 propostes finalistes.

 

Votació:

 

Qui :    Ciutadania empadronada al municipi major de 16 anys.

            Representants de les Associacions i Entitats municipals.

            Representats comerços  del municipi.

 

Cóm:   Es podran votar un màxim de 3 propostes, repartint la puntuació de 3, 2, 1 (sent 3 la proposta que més els hi agrada).

 

Quan i on:

            Entre els dies 15 i 30 de Setembre es podrà votar telemàticament a través de la plataforma de participació https://participa.castelldefels.org.

            Entre el dia 17 i el dia 21 de setembre es podrà exercir el dret a vot via presencial a través de:               

            L'Ajuntament de Castelldefels (recepció), equipaments municipals: Centre Cívic els Canyars, Centre Cívic Frederic Mompou, Poliesportiu Can Roca, i Biblioteca                    Ramon Fernàndez Jurado (subjecte a l'horari d'obertura de cada equipament).


Revisat: 06/02/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50