PREGUNTES I COMENTARIS FREQÜENTS SOBRE EL CENTRE DE MEDIACIÓ

1. Què és el Centre de Mediació?
És un servei gratuït, que l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania, perquè les persones puguin parlar entre elles i resoldre els seus conflictes de manera dialogada i pacífica.

2. Cal que les dues parts vulguin mediar?
Per iniciar un procés de mediació, només cal que ho sol·liciti una part.

3. Haig de posar-me en contacte amb l'altra part?
Si així ho vol, sí, però, si no, ho farà la persona mediadora.

4. Haig de veure'm i/o asseure'm amb l'altra part?
És molt convenient per al procés, perquè si les parts no s'escolten i parlen directament, serà difícil resoldre la situació de conflicte. En tot cas, la conversa sempre serà amb la presència de la persona mediadora i en el moment, en el qual les parts se sentin preparades.

La persona mediadora primer farà una entrevista amb la persona sol·licitant de la mediació, en què li explicarà amb més detall com funciona tot el procés.

5. La persona mediadora li dirà a l'altre el que ha de fer (p. ex. "que sigui cívic!")?
La persona mediadora parlarà amb totes dues parts. Seran les parts qui decidiran com resoldre la situació, amb l'ajut de la persona mediadora.

6. Que passa si l'altra part em falta al respecte?
La sala de mediació és un espai de diàleg i respecte. La persona mediadora vetllarà perquè n'hi hagi.

7. De què serveix la mediació si l'altra part no vol anar-hi?
No se sap si l'altra part voldrà anar-hi. Moltes vegades la gent no s'ho espera i l'altra part ho accepta.

Si arribat el punt, l'altra part no ve, des del Centre de Mediació s'ofereix un treball personal de reflexió i anàlisi amb la persona assistent sobre com vol o pot afrontar el problema. La persona mediadora no la deixarà sola, sinó que l'acompanyarà durant tot el procés.

8. La informació que dono és confidencial?
La sala de mediació és un espai confidencial i segur. Vostè podrà explicar en confiança el que cregui convenient a la persona mediadora.

9. He d'anar-hi sol/sola o em pot acompanyar algú?
Sempre pot venir amb algú. La persona mediadora l'acollirà i valorarà amb vostè(s) com afrontar la situació.

10. Quant de temps dura un procés de mediació?
Depèn de la voluntat i la disponibilitat de les parts i l'agenda del Centre. En tot cas, en menys d'una setmana, la persona mediadora es posarà en contacte amb la persona sol·licitant de la mediació.

El procés de mediació pot ser més àgil, eficaç i reparador que d'altres vies (p. ex. la via judicial).

11. El procediment de mediació és incompatible amb un procediment judicial?
Iniciar un procés de mediació no impedeix iniciar-ne d'altres a posteriori. Sempre és millor poder parlar a temps d'una situació de conflicte abans que es compliqui i vagi a més.

La mediació no invalida iniciar d'altres processos. Abans però, pensi com afectarà la seva relació si posa una demanda judicial. Pensi com rebria vostè una citació per a un judici de l'altra part...

A la mediació es treballa el conflicte i les relacions de les persones amb una visió de futur. Per tant, s'ajuda a valorar com afectarà la gestió d'aquest conflicte a la convivència entre les persones implicades.

12. Els acords tenen valor legal?
L'acord de mediació té la validesa legal d'un contracte entre privats.

13. Què passa si no arribem a un acord?
Com a mínim n'hauran parlat i ho hauran provat. De vegades, els acords no són immediats i a les persones ens cal temps.

Arribat aquest punt, la persona mediadora donarà suport respecte a com afrontar el problema i vostè sempre podrà emprendre d'altres accions, si així ho considera.

14. La mediació és compatible amb la teràpia?
És clar que sí. La mediació no és teràpia, però si alguna de les persones participants necessita rebre un assessorament psicològic i/o terapèutic, pot fer-ho coincidint amb el desenvolupament del procés de mediació. De vegades, és molt convenient fer-ho!

15. Quin preu té la mediació?
El Centre de Mediació municipal és gratuït. Està adreçat a totes aquelles persones que tinguin un cert vincle (habitatge, feina, activitat comercial, propietat, escola, etc.) amb Castelldefels.

16. Em donen assessorament legal?
No, al Centre de Mediació no es dóna assessorament legal, però si és necessari per al procés, li recomanaran fer-ho.

17. Cal venir amb un advocat o una advocada? Pot venir en representació meva?
No cal venir amb un advocat o advocada, però si ho creu pertinent, sempre la pot acompanyar.
Per una altra banda, no pot delegar en ella la seva representació, ja que el procés de mediació és un procés personal. La resolució del problema passa pel diàleg personal i directe de les parts implicades.

18. Tinc temps per pensar si vull iniciar el procediment?
Cap problema! El procés de mediació és voluntari, de forma que pot participar-hi i deixar-lo quan ho cregui oportú; és clar, comunicant-ho a la persona mediadora.

19. He d'anar al Centre de Mediació o puc fer la consulta per telèfon?
Els i les professionals del Centre de Mediació necessiten parlar directament amb les persones implicades per entendre millor el conflicte. A més, li volen donar el temps i l'atenció necessàries, perquè pugui explicar bé la seva situació i, a la vegada, pugui conèixer millor el servei.

20. Quins tipus de casos s'atenen des del Centre de Mediació?
Tractem qualsevol conflicte derivat de les relacions personals i la convivència.
• A l'àmbit veïnal: sorolls, animals domèstics, obres, desacords en comunitats de veïns i veïnes, arbres, higiene, etc.
• A l'àmbit escolar: entre alumnes, professorat, famílies. Fem tallers de gestió de conflictes per a membres de la comunitat educativa.
• A l'àmbit familiar: problemes intergeneracionals, cura dels pares/avis, relacions familiars, etc.
• A l'àmbit econòmic: qüestions contractuals (lloguers, compravendes), convivència entre establiments comercials i comunitats de veïnes i veïns, etc.

21. Què haig de fer per demanar la mediació?
Pot adreçar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels i omplir allà la sol·licitud de mediació: http://www.castelldefels.org/oac

També pot adreçar-se al Centre de Mediació (c/ Giralda, 6) i omplir la sol·licitud allà, trucar per demanar hora (93-6342111 o 618168119) o enviar-hi un correu electrònic (mediacio@castelldefels.org). Per a més informació, també pot consultar l'espai web www.castelldefels.org/mediacio

Una vegada feta la sol·licitud de mediació per alguna d'aquestes vies, la persona mediadora es posarà en contacte amb vostè per donar-li una cita.

22. Quin horari tenen al Centre de Mediació?

Els dilluns i els dimecres de 8.30 a 19 h Els dimarts de 16 a 20 h

EL SERVEI FUNCIONA AMB CITA PRÈVIA.


Revisat: 23/11/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50