Educació secundària obligatòria (ESO)

Abans de la preinscripció

 • Aquestes trobades, que poden ser presencials o virtuals, són molt interessants, perquè permeten conèixer de prop les característiques de cada centre i la seva oferta educativa. També són una oportunitat per plantejar preguntes i resoldre dubtes. Així, pares i mares poden acabar de perfilar les seves preferències i recollir-les a la llista definitiva de centres.

  Heu de tenir molt en compte que hi ha centres educatius de primària adscrits a determinats centres educatius d'ESO per establir una continuïtat pedagògica en el seu alumnat. L'adscripció és un criteri prioritari a l'hora d'assignar les places i per tant un element fonamental per fer la tria de centres. Les adscripcions es poden consultar al web preinscripció.gencat.cat.

 • 11 de març de 2021: oferta inicial de places escolars

  Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment

 • Del 17 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds

  És molt important respectar les dates de presentació, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran qualsevol prioritat a l'hora d'obtenir la plaça. En la sol·licitud de preinscripció cal indicar si el centre escollit és un centre adscrit a l'escola de primària on s'han cursat els cursos anteriors. L'adscripció dels centres i els criteris de prioritat general serveixen per adjudicar una puntuació a cada sol·licitud i establir l'ordre d'accés a les places dels centres. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d'identificació o de criteris que correspongui.

 • 25 i 26 de març: presentació de documentació

  Aquests dies pots presentar documentació acreditativa que no hagis pogut adjuntar durant el període de presentació de sol·licituds.

 • 19 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

  Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 • Del 20 al 26 d'abril de 2021: presentació de reclamacions

  Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

 • 30 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

  Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

 • 5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

  El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

 • 7 de maig de 2021: llista ordenada

  Després del sorteig, s'elabora la llista de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

 • Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

  Si no s'ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds per a P3, o en les quals s'ha marcat expressament que es vol una assignació d'ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop fets ja els processos d'assignació.

  Després d'aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l'últim procés d'assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

 • 4 de juny de 2021: oferta final de places escolars

  Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 • 7 de juny de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

  Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

Formalitza la matriculació

 • Del 14 al 18 de juny: matriculació dels alumnes de 1r d'ESO

  Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

 • Del 28 de juny al 2 de juliol: matriculació dels alumnes de 2n a 4t d'ESO

  Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.


Revisat: 05/03/2021

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50