Formació professional (grau superior)

Abans de la preinscripció

 • Entre febrer i març de 2021: jornades de portes obertes i xerrades informatives als centres

  Aquestes trobades, que poden ser presencials o virtuals, són molt interessants, perquè permeten conèixer de prop les característiques de cada centre i la seva oferta educativa. També són una oportunitat per plantejar preguntes i resoldre dubtes. Així, pares i mares poden acabar de perfilar les seves preferències i recollir-les a la llista definitiva de centres.

 • 21 de maig de 2021: oferta inicial de places escolars

  Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes el seguiment

 • Del 25 al 31 de maig de 2021: presentació de sol·licituds

  És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d'aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l'hora d'obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D'aquesta manera s'estableix l'ordre d'accés a les places de cada centre.

 • Del 25 de maig a l'1 de juny: presentació de documentació

  Aquests dies pots presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

 • 21 de juny de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

  Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n'analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 • Del 23 (a les 13.00 h) al 30 de juny de 2021: presentació de reclamacions

  Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació, utilitzant l'eina electrònica per a presentar reclamacions.

 • 5 de juliol de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

  Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el número de desempat corresponent.

 • 5 de juliol de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

  El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d'alumnes que l'escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s'obté un número per sorteig a partir del qual s'ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s'ha assignat a cada sol·licitud. El sorteig tindrà lloc a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

 • 8 de juliol de 2021: llista ordenada definitiva

  Després del sorteig, s'elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l'assignació de places. Per fer aquesta llista, en primer lloc es té en compte l'alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d'alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys.

 • 16 de juliol de 2021: oferta final de places escolars

  Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 • 16 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos i llista d'espera

  Finalment, es publica la llista d'alumnes admesos al centre i també la llista d'espera.

Formalitza la matriculació

 • Del 19 al 23 de juliol de 2021: matriculació

  Un cop s'ha publicat la llista final d'alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada.

  +INFORMACIÓ


Revisat: 22/03/2021

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50