CERTIFICAT DIGITAL

DESCRIPCIÓ

Com bé indica el propi nom, un certificat digital és un document digitalitzat o firma electrónica que permet assegurar la identitat de la persona que signa el document electrònic, així com l'autenticitat del mateix i la confidencialitat de l'enviament. Algunes de les seves funcions principals són les següents:

 

  • Presentació de documents, sol·licituds i declaracions a la totes les administracions públiques i consulta posterior del seu estat de tramitació.

  • Obtenció de certificats tributaris i de Seguretat Social (d'estar al corrent d'obligacions, de situació censal, ...)

  • Gestió a la Tresoreria de la Seguretat Social d'altes, baixes i incidències del personal contractat.

  • Tràmits en el Registre d'Associacions o en el Protectorat de Fundacions.

  • Signatura i enviament de factures electròniques.

  • Gestió de sol·licituds de subvencions i justificació posterior.

  • Altres funcions.


Revisat: 03/11/2021

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50