Legislació aplicable

  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel que s'aprova el reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Revisat: 29/06/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50