Comunicats

Assistència i informació notarial per als ciutadans pel que fa la plusvàlua

L'Ajuntament de Castelldefels  a proposta dels Serveis Econòmics,   ha signat un conveni de col·laboració amb  "Notarios de Castelldefels Asociados, SCP" amb la finalitat de facilitar les gestions derivades de les transmissions de finques en el municipi, pel que fa referència a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua).

Aquest conveni permet bàsicament  que els ciutadans que ho desitgin puguin obtenir els següents serveis municipals en la pròpia Notaria :

1. Assistència per a l'autoliquidació i pagament de l'impost.

2. Informació addicional sobre els deutes pendents de l'immoble objecte de transmissió.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50