Estudis

Estudi del mercat de treball i estratègies d'ocupació a Castelldefels (PDF, 2,2 Mb)

[ pdf ]

Fet per Actíva Prospect SL (Research & Solutions)

L'Àrea de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament de Castelldefels es planteja incorporar nous elements en les seves actuacions de forma que es pugui millorar l'adaptabilitat dels col·lectius de treballadors amb més risc de patir situacions de desocupació i, en conseqüència, prevenir o minimitzar aquestes situacions. Aquest estudi respon, per tant, a la necessitat de disposar d'informacions i elements d'anàlisi que permeti anticipar-se als canvis laborals i econòmics i, en definitiva, ajudi a dissenyar polítiques i estratègies municipals de promoció econòmica i ocupació en relació a aquests canvis i als col·lectius més afectats. Actualment, des l'Àrea de Promoció Econòmica i Comerç, es veuen amb especial preocupació els processos de deslocalització industrial que s'estan produint en el context de l'àrea metropolitana de Barcelona i que poden tenir una important repercussió a curt i mig termini pels col·lectius de ciutadans que treballen en aquestes indústries.

Tenint present aquestes consideracions amb aquest estudi es pretén donar resposta a les següents qüestions:

 

  • Quina ha estat la dinàmica de les diferents ocupacions?
  • Quina ha estat la dinàmica dels diferents sectors d'activitat?
  • Quins/es sectors/ocupacions han perdut ocupació? Quins/es n'han guanyat?
  • Quines diferències hi ha entre els ciutadans que es desplacen a treballar a un altre municipi i els que treballen a Castelldefels?
  • Quina és l'àrea de mercat de treball de la població ocupada resident al municipi?
  • Quins canvis es preveuen en l'horitzó del 2007?
  • Quines oportunitats d'ocupació ofereix el mercat de treball local als col·lectius amb més risc de patir situacions de desocupació?


Document amb l'informe en PDF, amb un pes de 2,2 Mb

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50