Documents d'interès

2015 Bases específiques de concessió de subvencions a entitats per a projectes d'igualtat dones-homes

 • Article  1. Objecte.
 • Article  2. Procediment.
 • Article  3. Beneficiaris. Requisits.
 • Article  4. Sol·licituds.
 • Article  5. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment.
 • Article  6. Criteris de valoració de les sol·licituds.
 • Article  7. Import de les subvencions.
 • Article  8. Termini de resolució, notificació i acceptació de les subvencions.
 • Article  9. Justificació i pagament de les subvencions.
 • Article 10. Seguiment de les activitats i dels projectes de les subvencions.
 • Article 11. Difusió de les activitats subvencionades.
 • Article 12. Responsabilitats.
 • Article 13. Mesures de control.
 • Article 14. Règim jurídic.

 

 

Arxiu PDF: BASES ESPECÍFIQUES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES PER PROMOURE LA IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES, PER A L'ANY 2015

BOP.  Correcció d'errades a les Bases específiques de concessió de subvencions a entitats per a projectes d'igualtat dones-homes.

Model de fitxa memòria/projecte per a subvenció a entitats socials

 

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50