Formació per a persones en edat laboral

5. MANTENIMENT I ARRANJAMENT DE LES LLARS

Dates 04/01/2021 - 31/10/2021  Preinscripció del: 19/11/2020 al: 01/01/2021  Durada 533 hores  Codi 2021/5 

Tipus Cursos per a persones en situació d'atur


                                       

 

 

PROGRAMES PER A JOVES

Vols treballar per al Manteniment i Arranjament de les llars?

Vols treballar de peó?

 

CASA D'OFICIS VISTA ALEGRE VIII 

Classe: Formació + contractació   hores: 533+900

Dates: del: 04/01/2021 al: 31/10/2021  Preinscripció: del: 17/11/2020 al: 01/01/2021

Les Cases d'Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 30 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real. Durant els deu mesos de durada del projecte de Casa d'Oficis, els i les joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d'interès col·lectiu. Els quatre primers mesos, son de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos son de contractació.

(L'ajuntament de Castelldefels els contracta en la modalitat de “Contracte per a la formació i aprenentatge” mitjançant la subvenció de treball als barris)
 

 1. Objectiu del curs:

Aprendre els oficis de la construcció. Al finalitzar, els participants estaran capacitats per a realitzar  petites reparacions d'avaries als edificis i en les seves instal·lacions, realitzant treballs senzills d'obra de paleta, electricitat, pintura i jardineria. Adquiriran experiència en el ofici de la mà de professionals del sector, d'una manera teòrica i pràctica  treballant en obres i serveis públics.
 

 1. Adreçat a:

 •   Joves entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys a la fase de contractació laboral a Maig del 2021)

•    Aturats, inscrit a l'Oficina de treball com a demandants d'ocupació. (DONO)

•    Nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent. Podran accedir també aquells que superin una prova especifica de nivell i la entrevista de selecció.

•    Preferentment residents al barri de Vista Alegre.

•    Habilitats comunicatives en català i castellà.

 1. Durada:   533 hores formatives+ 6mesos de contractació
   
 2. Lloc de realització:

LA GUAITA, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.

Carretera de la Sentiu, número 1.

08860 – Castelldefels     Telèfon: 93 635 25 75.

 

 1. Dates previstes:

Primera fase formativa

Inici:  dilluns, 04 de gener 2021

Final:  divendres, 30 d'abril  2021

Segona fase de contractació

Inici:  diumenge , 01 de maig 2021

Final:  diumenge ,  31 de d'octubre 2021

 

 1. Horari i dies de la setmana:

De 08:30 a 15:00h./ De dilluns a divendres
 

 1. Temari:
   

MÒDUL 2 : CASA D'OFICIS de MANTENIMENT I  REHABILITACIÓ D'HABITATGES 

 

 BLOC1 OFICIS DE LA CONSTRUCCIÓ

1-   Mòdul de  manteniment d'obra de paleta

 Eines , materials i tècniques

 Tècniques constructives i de reparació i manteniment

2-   Mòdul de manteniment elèctric 

Eines , materials i tècniques

Formació en instal·lacions de baixa tensió

3-   Mòdul de Pintura

Eines , materials i tècniques.

Diferents tècniques en pintura d'interiors i d'exteriors

Tractament de patologies en diferents superfícies (fusteria, metalls,...).  

4-   Mòdul de manteniment de jardineria

Eines , materials i tècniques.

Introducció a les tècniques de jardineria per al manteniment (podes, adobs, fitosanitaris,...).

 

     

BLOC 2 SEGURETAT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS

-PRL obra de paleta

-PRL electricitat

-PRL jardineria

-PRL fitosanitaris  i altres productes

 

 

Formació transversal i complementaria 

 

•Competències bàsiques per a l'autoconeixement, competències d'aprendre a aprendre, pensament divergent entre altres.

•Competències digitals: Windows, Internet, Correu electrònic, Xats i fòrums, webs 2.0., plataforma de formació virtual ( moodle/EVA/ google form, site, drive,...)

•Habilitats comunicatives i gestió del equip de treball.

•Sortides formatives diverses segons avenç del projecte.

•Setmana de prelaboral per realitzar els contactes i presentacions amb tècnics, entitats i diferents agents implicats en el segon semestre de treball.

 

Formació professionalitzadora en fase de contractació

 

•Bloc de tècniques i habilitats per a la cerca de feina (CV , entrevista per competències, imatges laboral, …

•Muntatges de bastides

•Curs de plataformes elevadores, carretoner,...

•Aquelles que es considerin més adients i complementaries a la formació i per a les tasques laborals.

 

 

 

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l'ocupació fent obres i serveis  de titularitat pública .

                                                                       

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50