Formació per a persones en edat laboral

10. COMPTABILITAT BÀSICA (ONLINE)

Dates 09/04/2021 - 02/06/2021  Preinscripció fins el: 31/03/2021  Durada 60 hores  Codi 2021/10 

Tipus Cursos per a totes les persones en edat laboral


  1. Objectiu del curs:

 

Objectius generals:

 

- Situar la comptabilitat en l'entorn de l'empresa.

- Definir els objectius de la comptabilitat

- Aclarir quina informació ofereix la comptabilitat i quins son els seus límits.

 

Objectius específics:

 

- Iniciar al alumne en els conceptes bàsics.

- Ensenyar-li els procediments tècniques generals.

- Donar-li a conèixer el procés comptable bàsic complet.

- Ensenyar li determinats temes concrets d'aplicació general.

 

  1. Adreçat a: Persones en edat laboral.

 

  1. Durada: 60 hores

 

  1. Lloc de realització:

Aula Virtual

 

  1. Dates previstes:

Inici:          divendres 9 d'abril de 2021

Final:         dimecres 2 de juny de 2021

Data màxima de preinscripció:   dimecres 31 de març de 2021

 

  1. Horari i dies de la setmana:

De 9.30 a 12.00 h dilluns, dimecres i divendres

 

  1. Temari

 

1. El patrimoni.

1.1. El Balanç de situació

1.2. Informació sobre la gestió

1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys

 

2. El procés comptable.

2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat

2.2. Els llibres comptables

2.2.1. Diari

2.3. Teoria del càrrec i l' abonament

 

3. Tractament comptable de les existències.

3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes.

3.2. Les operacions de compres i vendes

3.3. La periodificació d'existències

3.4. El concepte de consum.

 

4. Tractament comptable de l'IVA

4.1. L'IVA com a impost sobre el consum final

4.2. Definició de l'IVA

4.3. Meritament de l'IVA.

4.4. Comptabilització de l'IVA

 

5. Amortitzacions.

5.1. Concepte i necessitat de l' amortització.

5.2. Comptabilització de les amortitzacions.

5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50