Formació per a persones en edat laboral

1. ATENCIÓ A LES PERSONES (DINAMITZACIÓ COMUNITĄRIA)

Dates 01/11/2021 - 31/10/2022  Preinscripció del: 03/08/2021 al: 15/11/2021  Durada 786 hores  Codi 2022/1 

Tipus Cursos per a persones en situació d'atur


                                   

PROGRAMES PER A JOVES

Vols treballar en Atenció a les Persones?

 

CASA D'OFICIS VISTA ALEGRE IX

Classe: Formació + contractació   hores: 786.5 +851.5

Dates: del: 01/11/2021  al: 31/10/2022   
Preinscripció: del: 03/08/2021 al: 15/11/2021

Les Cases d'Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 30 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real. Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d'Oficis, els i les joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d'interès col·lectiu. Els sis primers mesos, son de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos son de contractació.

(L'ajuntament de Castelldefels els contracta en la modalitat de “Contracte per a la formació i aprenentatge” mitjançant la subvenció de treball als barris).

 

1. Objectiu del curs:

Aprendre l'ofici de la família professional de serveis a la comunitat i atenció a les persones: dinamitzador comunitari i monitor de lleure infanto juvenil, rebent una formació vinculada al certificat de professionalitat, adquirint el títol de monitor de lleure i  l'experiència necessària desenvolupant les tasques pròpies de l'ocupació de la mà de professionals del sector.

 

2. Adreçat a:

 • Joves entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys a la fase de contractació laboral a Maig del 2022)
 • Aturats, inscrit a l'Oficina de treball com a demandants d'ocupació. (DONO)
 • Nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent. Podran accedir també aquells que superin una prova especifica de nivell i la entrevista de selecció.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre.
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.

 

3. Durada:  

786.5 hores formatives+ 6mesos de contractació

 

4. Lloc de realització:

LA GUAITA, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.

Carretera de la Sentiu, número 1.

08860 – Castelldefels    Telèfon: 93 635 25 75.

 

5. Dates previstes:

Primera fase formativa:

 • Inici:  dilluns, 01 de novembre 2021
 • Final:  divendres, 30 d'abril  2022

 

Segona fase de contractació:

 

 • Inici:  diumenge , 01 de maig 2022
 • Final:  dilluns,  31 de d'octubre 2022

 

Data màxima de preinscripció:  15 NOVEMBRE del 2021

 

6. Horari i dies de la setmana:

De 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres      
 

7. Temari:

MÒDUL 1: CASA D'OFICIS D'ATENCIÓ A LES PERSONES  (serveis socioculturals i a la comunitat).  

Part específica

 

BLOC 1: Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. (Atenció a la discapacitat i col·lectius amb necessitats específiques) – Total 150H

 • Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil
 • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil
 • Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure
 • Patologies i atenció a la diversitat funcional

 

BLOC 2: Animació i dinamització Comunitària (SSCB0109) _ Total 260H

 • Agents del procés comunitari
 • Participació ciutadana
 • Metodologia de la dinamització comunitària
 • Foment i suport associatiu
 • Tècniques i instruments d'informació i difusió en la dinamització comunitària
 • Gestió de conflictes entre agents comunitaris
 • Impuls de la igualtat d'oportunitats

 

BLOC 3: Animació sociocultural

 • Característiques del/s grup/s
 • Disseny i programació d'activitats grupals
 • Avaluació de les activitats i comportaments per tal de fer adaptacions si s'escau
 • Gestió dels grups
 • Models i tècniques d'animació en la nova societat del lleure
 • L'animació en les diferents fases del desenvolupament del projecte

 

Part general

 

Formació transversal i complementaria  

 

 • Competències bàsiques per a l'autoconeixement, competències d'aprendre a aprendre, pensament divergent entre altres.
 • Competències digitals: Windows, Internet, Correu electrònic, Xats i fòrums, webs 2.0., plataforma de formació virtual ( moodle/EVA/ google form, site, drive,...)
 • Habilitats comunicatives i gestió del equip de treball.
 • Sortides formatives diverses segons avenç del projecte.
 • Setmana de pre-laboral per realitzar els contactes i presentacions amb tècnics, entitats i diferents agents implicats en el segon semestre de treball.

 

Formació professionalitzadora en fase de contractació

 

 • Bloc de tècniques i habilitats per a la cerca de feina (CV, entrevista per competències, imatges laboral, …
 • Tallers de dinamització al carrer
 • Títol de manipuladors d'aliments 
 • Mediació i resolució de conflictes
 • Agent anti-rumors
 • Aquells que es considerin més adients i complementaris a la formació i per a les tasques laborals

 

 

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l'ocupació fent obres i serveis i de titularitat pública.

 

                                   

 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

↑ pujar