Formació per a persones en edat laboral

3. CAPACITACIÓ DIGITAL I CREACIÓ 3D

Dates 01/11/2021 - 31/10/2022  Preinscripció del: 03/08/2021 al: 01/03/2022  Durada 786 hores  Codi 2022/3 

Tipus Cursos per a persones en situació d'atur


                        

PROGRAMES PER A JOVES

Vols treballar en l'entorn digital?

 

CASA D'OFICIS VISTA ALEGRE IX

Classe: Formació + contractació   hores: 786.5 +851.5

Dates: del: 01/11/2021  al: 31/10/2022   
Preinscripció: del: 03/08/2021 al: 15/11/2021

 

Les Cases d'Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 30 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real. Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d'Oficis, els i les joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d'interès col·lectiu. Els sis primers mesos, son de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos son de contractació.

(L'ajuntament de Castelldefels els contracta en la modalitat de “Contracte per a la formació i aprenentatge” mitjançant la subvenció de treball als barris).

 

1. Objectiu del curs:

Els participants podran conèixer una de les noves professions del futur i aprendre com es van iniciar aquestes noves modalitats de creació, dominant les diferents modalitats de disseny i fabricació, triant els diferents materials escollits i les possibilitats que generen. Aprendran les eines de programació lliure amb sistemes en el núvol com el CAD i onShape. A més de conèixer la vessant de capacitació i impuls de la digitalització dels serveis en la que els participants podran dissenyar Webs, Apps i fer-ne el tractament en xarxes més adient per apropar la tecnologia de manera comunitària i salvar la bretxa digital.

 

2. Adreçat a:

 • Joves entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys a la fase de contractació laboral a Maig del 2022)
 • Aturats, inscrit a l'Oficina de treball com a demandants d'ocupació. (DONO)
 • Nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent. Podran accedir també aquells que superin una prova especifica de nivell i la entrevista de selecció.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre.
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.

3. Durada:  

786.5 hores formatives+ 6mesos de contractació

 

4. Lloc de realització:

LA GUAITA, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.

Carretera de la Sentiu, número 1.

08860 – Castelldefels    Telèfon: 93 635 25 75.

 

5. Dates previstes:

Primera fase formativa:

 • Inici:  dilluns, 01 de novembre 2021
 • Final:  divendres, 30 d'abril  2022

 

Segona fase de contractació:

 

 • Inici:  diumenge , 01 de maig 2022
 • Final:  dilluns,  31 de d'octubre 2022

 

Data màxima de preinscripció:  15 NOVEMBRE del 2021

 

6. Horari i dies de la setmana:

De 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres      
 

7. Temari:

MÒDUL 3: CASA EN ENTORN DIGITAL.

        
Part específica

 1. Fonaments bàsics de programació.     
  Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització. Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics.
 2. Introducció a la robòtica.
  Marc històric de la robòtica i els diferents usos, demés de la terminologia emprada. Construir i programar tipus de robots i drons. Dissenys que tenen i els sistemes de control que utilitzen (processadors amb els quals treballen).
 3. Introducció al disseny i impressió en 2D i 3D.           
  Amb la creació en 2d i 3d s'assolirà la familiarització de les eines bàsiques i la iniciació al modelatge 3d, mitjançant exercicis pràctics, on s'aprendran diferents maneres de dissenyar i prototipar els seus propis models, capacitant-los de les eines i recursos necessàries.
 4. Webs, apps i xarxes socials       
  Amb aquest mòdul s'assolirà l'aprenentatge i els conceptes bàsics per crear webs i aplicacions per a dispositius mòbils.
 5. Sistemes encastats o incrustats (embel Systems)  
  Manipulació dels mateixos i adquisició de destreses practiques per a la seva construcció i o confecció.

 

Part general

 

Formació transversal i complementaria  

 

 • Competències bàsiques per a l'autoconeixement, competències d'aprendre a aprendre, pensament divergent entre altres.
 • Competències digitals: Windows, Internet, Correu electrònic, Xats i fòrums, webs 2.0., plataforma de formació virtual ( moodle/EVA/ google form, site, drive,...)
 • Habilitats comunicatives i gestió del equip de treball.
 • Sortides formatives diverses segons avenç del projecte.
 • Setmana de pre-laboral per realitzar els contactes i presentacions amb tècnics, entitats i diferents agents implicats en el segon semestre de treball.

 

Formació professionalitzadora en fase de contractació

 

 • Bloc de tècniques i habilitats per a la cerca de feina (CV, entrevista per competències, imatges laboral…
 • La formació professionalitzadora en segona fase es contractarà i realitzarà a mesura de les necessitats que es plantegin durant el transcurs del projecte.
 • Aquells que es considerin més adients i complementaris a la formació i per a les tasques laborals

 

 

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l'ocupació fent obres i serveis i de titularitat pública.

 

                                                      

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

↑ pujar