Formació per a persones en edat laboral

62. PREPARA'T EL CERTIFICAT ACTIC (NIVELL 2)

Dates 27/10/2022 - 02/12/2022  Preinscripció fins el: 20/10/2022  Durada 100 hores  Codi 2022/62 

Tipus Cursos per a totes les persones en edat laboral


  1. Objectiu del curs:

 

Assolir les competències de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i de la comunicació ACTIC "Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació" nivell intermedi.

 

C1.- Cultura, participació i civisme digital

C2.- Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu

C3.- Navegació i comunicació en el món digital

C4.- Tractament de la informació escrita

C5.- Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

C6.- Tractament de la informació numèrica

C7.- Tractament de les dades

C8.- Presentació de continguts

 

  1. Adreçat a: Persones en edat laboral.

 

  1. Durada: 100 hores

 

  1. Lloc de realització:

LA GUAITA, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.

Carretera de la Sentiu, número 1.

08860 - Castelldefels

Telèfon: 93 635 25 75.

 

  1. Dates previstes:

Inici: dijous 27 d'octubre de 2022
Final: viernes 2 de desembre de 2022
Data màxima de preinscripció: dijous 20 d'octubre de 2022

* Es realitzarà prova d'accés.

 

  1. Horari i dies de la setmana:

De 9:30 a 13:30 h de dilluns a divendres

 

  1. Temari

 

C1 - Cultura, participació i civisme digital

1.Identifica de manera àmplia la tipologia de serveis per a la vida quotidiana que es pot obtenir a través d'Internet i la resta de les TIC

2.Consulta informació i localitza i descarrega recursos diversos. Puja arxius a un servidor d'emmagatzematge

3.Fa transaccions de tipus complex: sol·licituds de feina, tràmits administratius, operacions bancàries.

4.Utilitza el comerç electrònic com un mitjà per fer transaccions comercials

5.Utilitza les diverses mesures de protecció per fer gestions en línia i la signatura digital com a mitjà d'identificació electrònica

6.Empra les principals eines col·laboratives i d'intercanvi d'informació i les seves utilitats

7.Utilitza les mesures adequades per garantir la privadesa i seguretat de la informació

8.Identifica i respecta la legislació referent a als drets fonamentals i els drets i deures dels consumidors en el comerç electrònic, com també la legislació referent a la propietat intel·lectual.

 

C2 - Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu

1.Utilitza eines portables (reproductors d'àudio i vídeo, agenda electrònica)

2.Identifica els tipus de tecnologia de connectivitat, les seves característiques, diferències i utilitat.

3.Configura un ordinador personal per a un funcionament eficaç

4.Instal·la i configura un element perifèric

5.Comparteix recursos amb altres equips a través de la xarxa

6.Traspassa i recupera informació des d'altres dispositius

7.Fa un manteniment bàsic de l'equip i resol problemes habituals

8.Utilitza elements i funcions d'usuari avançat del sistema operatiu i personalitza els menús, barres, escriptori

9.Instal·la, gestiona i desinstal·la components de programari

10.Fa còpies de seguretat de fitxers propis

11.Reconeix i aplica els diversos sistemes de protecció i seguretat

12.Gestiona i comprimeix fitxers quan és necessari

13.Comprova si l'ordinador compleix els requisits mínims per al bon funcionament d'una aplicació.

 

C3 - Navegació i comunicació en el món digital

1.Cerca informació i recursos a Internet en diferents formats i a partir de diferents criteris de cerca

2.Emmagatzema la informació i els recursos aconseguits (en format text, imatge, àudio i vídeo) a partir de la cerca realitzada.

3.Fa comunicacions asíncrones i síncrones de manera adequada a partir de les aplicacions corresponents

4.Utilitza les diverses funcionalitats d'un calendari electrònic compartit

5.Empra aplicacions que permeten la telefonia de veu IP (VoIP)

 

C4 - Tractament de la informació escrita

1.Configura i dóna un format adequat a un document usant de manera eficaç les principals utilitats d'un processador.

1.1.Corrector ortogràfic

1.2.Encapçalament i peu de pàgina

1.3.Paginació

1.4.Salts de pàgina

1.5.Cercar i substituir text, format o caràcters

1.6.Llistes, numeracions i esquemes

1.7.Tabulacions

1.8.Columnes

1.9.Sagnat

2.Elabora un document emprant una plantilla de document

2.1.Utilització dels estils

2.2.Crear un document utilitzant una plantilla

2.3.Guardar un document com plantilla

3.Fa una combinació de correu

4.Integra elements gràfics i multimèdia en un text           

4.1.Taules

 4.2.Imatges

 

C5 - Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment

1.Utilitza les diferents eines d'un editor d'imatges

2.Modifica imatges digitals fixes

3.Emmagatzema i reprodueix fitxers de so amb aplicacions de l'ordinador

4.Utilitza programari per accedir a informació visual, sonora o gràfica d'un CD o DVD

 

C6 - Tractament de la informació numèrica

1.Crea i edita un full de càlcul per obtenir un document final determinat utilitzant diferents estils i formats

1.1.Aplicar estils i formats a un full de càlcul

1.2.Introduir dades

1.3.Cercar dades

1.4.Ordenar

1.5.Configuració de l'aspecte

1.6.Emmagatzemar i imprimir

2.Trasllada a representació gràfica els components d'un full de càlcul

3.Genera fórmules i funcions bàsiques en un full de càlcul

4.Treballar amb diversos fulls de càlcul

4.1.inserir-los

4.2.duplicar-los

4.3.Moure o copiar

5.Interpreta les dades i els gràfics senzills d'un full de càlcul

 

C7 - Tractament de dades

1.Crea una base de dades senzilla a partir de l'assistent

2.Introdueix dades en una base ja existent

3.Fa consultes concretes a partir d'una base de dades

4.Crea formularis senzills a partir de l'assistent

5.Genera informes a partir de taules o consultes de la base de dades amb l'ajut de l'assistent.

 

C8 - Presentació de continguts

1.Crea, desa, edita i dóna format a una presentació utilitzant, si cal, assistents i plantilles predefinides.

2.Insereix objectes ja existents: taules, gràfics, fulls de càlcul, fotografies

3.Empra autoformes i utilitats de dibuix

4.Selecciona el format més adequat per a la impressió de la presentació

5.Selecciona el mode més adequat de visualització

 

 

Les persones que superin aquest curs i vulguin acreditar-se en el certificat oficial ACTIC de la Generalitat de Catalunya caldrà que realitzin, la prova oficial en un dels centres homologats.

↑ pujar