Formació per a persones en edat laboral

1. SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT (Atenció a les persones)

Dates 14/11/2022 - 31/10/2023  Preinscripció del: 13/02/2023 al: 10/03/2023  Durada 734 hores  Codi 2023/1 

Tipus Cursos per a persones en situació d'atur


                            

 

 

PROGRAMES PER A JOVES

Vols treballar en Atenció a les Persones?

 

 

CASA D'OFICIS VISTA ALEGRE X

Classe: Formació + contractació   hores: 734.5 + 858

Dates: del: 14/11/2022  al: 31/10/2023                  
Preinscripció del: 15/09/2022 al: 01/11/2022

Les Cases d'Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 30 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real. Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d'Oficis, els i les joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d'interès col·lectiu. Els sis primers mesos, son de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos son de contractació.

 

(L'ajuntament de Castelldefels els contracta en la modalitat de “Contracte de treball i formació en alternança” mitjançant la subvenció de treball als barris)

 

1. Objectiu del curs:

Aprendre l'ofici de la família professional de serveis a la comunitat i atenció a les persones: dinamitzador comunitari i monitor de lleure infanto juvenil, rebent una formació vinculada al certificat de professionalitat, adquirint el títol de monitor de lleure i  l'experiència necessària desenvolupant les tasques pròpies de l'ocupació de la mà de professionals del sector.

 

2. Adreçat a:

 • Joves entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys a la fase de contractació laboral al maig del 2023).
 • Aturats, inscrit a l'Oficina de treball com a demandants d'ocupació. (DONO).
 • Nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent. Podran accedir també aquells que superin una prova especifica de nivell i la entrevista de selecció.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre.
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.

 

3. Durada:  

734.5 hores formatives + 6 mesos de contractació

 

4. Lloc de realització:

Equipament Centre Cívic Vista Alegre.

Carrer Pep Ventura s/n.

08860 – Castelldefels    Telèfon: 93 635 25 75.

 

5. Dates previstes:

Primera fase formativa:              

 • Inici:  dilluns, 14 de novembre 2022
 • Final:  diumenge, 30 d'abril  2023

 

Segona fase de contractació:

 • Inici:  dilluns, 01 de maig 2023
 • Final:  dimarts,  31 de d'octubre 2023

 

Data màxima de preinscripció:  01 de novembre del 2022.

 

6. Horari i dies de la setmana:

Primera fase: de 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres

Segona fase: de 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres, amb possibilitats de jornada partida segons les necessitats del servei.

               
7. Temari:

 

MÒDUL 1: CASA D'OFICIS D'ATENCIÓ A LES PERSONES  (serveis socioculturals i a la comunitat).

Part específica

BLOC 1: Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. (Atenció a la discapacitat i col·lectius amb necessitats específiques) – Total 150H

 • Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil..
 • Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure.
 • Les pràctiques per a l'obtenció del títol seran realitzades de manera combinada en funció del compliment de la majoria d'edat i disponibilitat de les entitats (extraescolars i/o menjadors), i així poder obtenir la titulació en el marc del projecte Casa d'Oficis.

 

BLOC 2: Animació i dinamització Comunitària (SSCB0109) _ Total 260H

 • Metodologia de la dinamització comunitària.
 • Foment i suport associatiu.
 • Tècniques i instruments d'informació i difusió en la dinamització comunitària.
 • Gestió de conflictes entre agents comunitaris.
 • Impuls de la igualtat d'oportunitats.
 • Recursos socials i comunitaris per a persones amb discapacitat.
 • Processos d'inclusió de persones amb discapacitat en espais d'oci i temps lliure.

 

Part general

 

Formació transversal i complementaria  

 

 • Competències bàsiques per a les dimensions de l'autoconeixement, competència d'aprendre a aprendre, pensament divergent i participació entre altres.
 • Competències digitals: Windows, Internet, correu electrònic, xats i fòrums, webs 2.0., plataforma de formació virtual (Moodle / EVA / Google form, Site, Drive...).
 • Habilitats comunicatives i gestió del equip de treball.
 • Sortides formatives diverses segons avenç del projecte.
 • Setmana de pre-laboral per realitzar els contactes i presentacions amb tècnics, entitats i diferents agents implicats en el segon semestre de treball.

 

Formació professionalitzadora en fase de contractació

 

 • Bloc de tècniques i habilitats per a la cerca de feina (CV, entrevista per competències, imatge laboral…
 • Tallers vinculats a la de dinamització al carrer.
 • Aquells que es considerin més adients i complementaris a la formació i per a les tasques laborals

 

 

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es realitzaran les tasques pròpies de l'ocupació fent obres i serveis i de titularitat pública.

 

 

   

 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

↑ pujar