Formació per a persones en edat laboral

54. NÒMINES I SEGURETAT SOCIAL

Dates 10/05/2023 - 23/06/2023  Preinscripció fins el: 03/05/2023  Durada 60 hores  Codi 2023/54 

Tipus Cursos per a totes les persones en edat laboral


  1. Objectiu del curs:

 

Objectius generals:

 

- Proporcionar els coneixements i habilitats pràctiques necessàries per confeccionar nòmines en tots els supòsits que puguin donar-se en l'empresa així com l'elaboració d'assegurances socials i contractes de les últimes reformes operades.

- Saber confeccionar un contracte de treball i el càlcul d' una aplicació.

 

Objectius específics:

 

- Comprendre la relació entre salari i treball.

- Conèixer l'estructura salarial i extrasalarial del conveni col•lectiu de referència

- Identificar la utilitat del full de salari

- Conèixer els diferents apartats del full de salari

- Confeccionar nòmines amb diferents supòsits.

- Distingir els elements específics de salari en diferents situacions (incapacitat temporal, accidents de treball, liquidacions i indemnitzacions, etc.)

- Comprendre la relació entre salari i cotització a la Seguretat Social.

- Calcular bases de cotització a la Seguretat Social.

- Reconèixer el cost patronal de la Seguretat Social. TC1 i TC2.

- Identificar les diferents parts dels documents de cotització a la Seguretat Social.

- Conèixer els elements del contracte de treball que es traslladen a les nòmines.

 

  1. Adreçat a: Persones en edat laboral.

 

  1. Durada: 60 hores

 

  1. Lloc de realització: Presencial i aula virtual

LA GUAITA

Carretera de la Sentiu N 1

Castelldefels

 

  1. Dates previstes:

Inici:          dimecres 10 de maig de 2023

Final:         divendres 23 de juny de 2023

Data màxima de preinscripció:   dimecres 3 de maig de 2023

 

  1. Horari i dies de la setmana:

De 9.30 a 12.30 h dilluns, dimecres i divendres

 

  1. Temari

 

1. El contracte de treball

1.1. Definició

1.2. Objecte i característiques

1.3. Requisits

 

2. Afiliació a la seguretat social. Altes i baixes

2.1. Butlletins de cotització. TC1 i TC2

2.2. Elaboració i contingut

 

3. Rebut de salaris

3.1. El salari

3.2. Salari i la seva regulació legal

3.3. El full de salari com a element de prova

3.4. El model oficial de full de salari i els seus apartats

 

4. Nòmines

4.1. L'elaboració de la nòmina bàsica

4.2. Les hores extres, la incapacitat temporal i l'accident de treball i el seu reflex a la nòmina

4.3. Liquidacions i indemnitzacions en diferents supòsits

 

5. Cotització a la seguretat social

5.1. Les cotitzacions a la Seguretat Social i la seva importància

5.2. El càlcul de les bases de cotització

5.3. L'aportació de l'empresa a la Seguretat Social i el model oficial de nòmina

5.4. Els documents de cotització a la Seguretat Social

↑ pujar