Formació per a persones en edat laboral

1. SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT (Atenció a les persones)

[ Inscripció en línia ]

Dates 13/11/2023 - 31/10/2024  Preinscripció del: 06/09/2023 al: 26/04/2024  Durada 741 hores  Codi 2024/1 

Tipus Cursos per a persones en situació d'atur


 

      

 

 

PROGRAMES PER A JOVES

Vols treballar en Atenció a les Persones?

 

CASA D'OFICIS VISTA ALEGRE XI

Classe: Formació + contractació, hores: 741 + 858

Dates: del: 13/11/2023  al: 31/10/2024                  
Preinscripció del: 12/09/2023 al: 01/11/2023

Les Cases d'Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 30 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real. Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d'Oficis, els i les joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d'interès col·lectiu. Els sis primers mesos, són de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos són de contractació.

(L'Ajuntament de Castelldefels els contracta en la modalitat de “Contracte de treball i formació en alternança” mitjançant la subvenció de treball als barris).

 

1. Objectiu del curs:

Aprendre l'ofici de la família professional de serveis a la comunitat i atenció a les persones: dinamitzador comunitari i monitor de lleure infantojuvenil, rebent una formació vinculada al certificat de professionalitat, adquirint el títol de monitor de lleure i l'experiència necessària desenvolupant les tasques pròpies de l'ocupació de la mà de professionals del sector.

 

2. Adreçat a:

 • Joves entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys a la fase de contractació laboral el maig del 2024).
 • Aturats, inscrit a l'Oficina de treball com a demandants d'ocupació. (DONO).
 • Nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent. Podran accedir també aquells que superin una prova especifica de nivell i l'entrevista de selecció.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre.
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.

 

3. Durada:  

741 hores formatives + 6 mesos de contractació

 

4. Lloc de realització:

Equipament Centre Cívic Vista Alegre (Espai Sánchez Pajares).

Carrer Pep Ventura s/n.

08860 – Castelldefels    Telèfon: 93 635 25 75.

 

5. Dates previstes:

Primera fase formativa:              

 • Inici:  dilluns, 13 de novembre 2023
 • Final:  dimarts, 30 d'abril  2024

 

Segona fase de contractació:

 • Inici: dimecres, 01 de maig 2024
 • Final: dijous,  31 d'octubre 2024

 

Data màxima de preinscripció:  01 de novembre del 2023.

 

6. Horari i dies de la setmana:

Primera fase: de 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres

Segona fase: de 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres, amb possibilitats de jornada partida segons les necessitats del servei.

               
 7. Temari:

MÒDUL 1: CASA D'OFICIS D'ATENCIÓ A LES PERSONES (serveis socioculturals i a la comunitat).

Part específica

BLOC 1: Dinamització d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil. (Atenció a la discapacitat i col·lectius amb necessitats específiques) – Total 150H

 • Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil.
 • Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil…
 • Tècniques i recursos d'animació en activitats de lleure.
 • Les pràctiques per a l'obtenció del títol seran realitzades de manera combinada en funció del compliment de la majoria d'edat i disponibilitat de les entitats (extraescolars i/o menjadors), i així poder obtenir la titulació en el marc del projecte Casa d'Oficis.

 

BLOC 2: Animació i dinamització Comunitària i atenció a la diversitat funcional

 • Metodologia de la dinamització comunitària.
 • Foment i suport associatiu.
 • Tècniques i instruments d'informació i difusió en la dinamització comunitària.
 • Gestió de conflictes entre agents comunitaris.
 • Impuls de la igualtat d'oportunitats.
 • Recursos socials i comunitaris per a persones amb discapacitat.
 • Processos d'inclusió de persones amb discapacitat en espais d'oci i temps lliure.

 

Part general

 

Formació transversal i complementària  

 

 • Competències bàsiques per a les dimensions de l'autoconeixement, competència d'aprendre a aprendre, pensament divergent i participació entre altres.
 • Competències digitals: Windows, Internet, correu electrònic, xats i fòrums, webs 2.0, plataforma de formació virtual (Moodle / EVA / Google form, Site, Drive...).
 • Habilitats comunicatives i gestió de l'equip de treball.
 • Sortides formatives diverses segons avenç del projecte.
 • Setmana de prelaboral per realitzar els contactes i presentacions amb tècnics, entitats i diferents agents implicats en el segon semestre de treball.

 

Formació professionalitzadora en fase de contractació

 

 • Bloc de tècniques i habilitats per a la cerca de feina (CV, entrevista per competències, imatge laboral…
 • Tallers vinculats a la de dinamització al carrer.
 • Aquells que es considerin més adients i complementaris a la formació i per a les tasques laborals

 

 

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es executaran les tasques pròpies de l'ocupació fent obres i serveis i de titularitat pública.

 

 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.

   

 

 

↑ pujar