Formació per a persones en edat laboral

2. MANTENIMENT I ARRANJAMENT DE LES LLARS

Dates 13/11/2023 - 31/10/2024  Preinscripció del: 06/09/2023 al: 11/02/2024  Durada 741 hores  Codi 2024/2 

Tipus Cursos per a persones en situació d'atur


      

 

PROGRAMES PER A JOVES

Vols treballar per al Manteniment i Arranjament de les llars?

Vols treballar de peó?

 

 

CASA D'OFICIS VISTA ALEGRE XI

Classe: Formació + contractació, hores: 741 + 858

Dates: del: 13/11/2023  al: 31/10/2024                 
Preinscripció: del: 12/09/2023 al: 01/11/2023

Les Cases d'Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 30 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real. Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d'Oficis, els i les joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d'interès col·lectiu. Els sis primers mesos, són de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos són de contractació.

(L'Ajuntament de Castelldefels els contracta en la modalitat de “Contracte de treball i formació en alternança” mitjançant la subvenció de treball als barris).

 

1. Objectiu del curs:

Aprendre els oficis de la construcció. En finalitzar, els participants estaran capacitats per a realitzar petites reparacions d'avaries als edificis i en les seves instal·lacions, fent treballs senzills d'obra de paleta, electricitat, pintura i jardineria. Adquiriran experiència en l'ofici de la mà de professionals del sector, d'una manera teòrica i pràctica treballant en obres i serveis públics.

 

2. Adreçat a:

 • Joves entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys a la fase de contractació laboral a maig del 2024).
 • Aturats, inscrit a l'Oficina de treball com a demandants d'ocupació. (DONO).
 • Nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent. Podran accedir també aquells que superin una prova especifica de nivell i l'entrevista de selecció.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre.
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.   

 

3. Durada:

741 hores formatives + 6mesos de contractació

 

4. Lloc de realització:

Equipament Centre Cívic Vista Alegre (Espai Sánchez Pajares).

Carrer Pep Ventura s/n.

08860 - Castelldefels    Telèfon: 93 635 25 75.

 

5. Dates previstes:

Primera fase formativa:

 • Inici:  dilluns, 13 de novembre 2023
 • Final:  dimarts, 30 d'abril  2024

 

Segona fase de contractació:

 • Inici: dimecres, 01 de maig 2024
 • Final: dijous,  31 d'octubre 2024

 

Data màxima de preinscripció:  01 de novembre del 2023.

 

6. Horari i dies de la setmana:

Primera fase: de 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres

Segona fase: de 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres, amb possibilitats de jornada partida segons les necessitats del servei.

 

7. Temari:

MÒDUL 2: CASA D'OFICIS DE MANTENIMENT I REHABILITACIÓ D'HABITATGES
 

Part específica

 

BLOC1: OFICIS DE LA CONSTRUCCIÓ

 • Mòdul de manteniment d'obra de paleta.
 • Mòdul de manteniment elèctric. 
 • Mòdul de Pintura.
 • Mòdul de manteniment de jardineria.
 • Mòdul d'instal·lació de parquet i revestiment.
 • Mòdul de pladur

 

 

BLOC 2: SEGURETAT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 • PRL obra de paleta
 • PRL electricitat
 • PRL jardineria
 • PRL treballs en alçada
 • PRL pintura

 

Part general

 

Formació transversal i complementària 

 

 • Competències bàsiques per a l'autoconeixement, competències d'aprendre a aprendre, pensament divergent entre altres.
 • Competències digitals: Windows, Internet, Correu electrònic, Xats i fòrums, webs 2.0, plataforma de formació virtual (Moodle / EVA / Google form, Site, Drive…).
 • Habilitats comunicatives i gestió de l'equip de treball.
 • Sortides formatives diverses segons avenç del projecte.
 • Setmana de prelaboral per realitzar els contactes i presentacions amb tècnics, entitats i diferents agents implicats en el segon semestre de treball.

 

Formació professionalitzadora en fase de contractació

 

 • Bloc de tècniques i habilitats per a la cerca de feina (CV, entrevista per competències, imatge laboral…
 • Muntatges de bastides
 • Curs de plataformes elevadores, carretoner…
 • Aquelles que es considerin més adients i complementàries a la formació i per a les tasques laborals.

 

 

 

 

**Durant la fase de contractació els/les alumnes / treballadors/es executaran les tasques pròpies de l'ocupació fent obres i serveis de titularitat pública.

 

 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.

 

     

 

 

↑ pujar