Formació per a persones en edat laboral

3. CAPACITACIÓ DIGITAL I CREACIÓ 3D

[ Inscripció en línia ]

Dates 13/11/2023 - 31/10/2024  Preinscripció del: 06/09/2023 al: 26/04/2024  Durada 741 hores  Codi 2024/3 

Tipus Cursos per a persones en situació d'atur


      

 

PROGRAMES PER A JOVES

Vols treballar en l'entorn digital?

 

CASA D'OFICIS VISTA ALEGRE XI

Classe: Formació + contractació, hores: 741 + 858

Dates: del 13/11/2023  al: 31/10/2024    
Preinscripció del: 12/09/2023 al: 01/11/2023

Les Cases d'Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 30 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context de treball real. Durant els dotze mesos de durada del projecte de Casa d'Oficis, els i les joves participants adquireixen les destreses i actituds necessàries mentre treballen en serveis d'interès col·lectiu. Els sis primers mesos, són de formació i un cop superada aquesta fase, els següents sis mesos són de contractació.

(L'Ajuntament de Castelldefels els contracta en la modalitat de “Contracte de treball i formació en alternança” mitjançant la subvenció de treball als barris).

 

1. Objectiu del curs:

Els participants podran conèixer una de les noves professions del futur i aprendre com es van iniciar aquestes noves modalitats de creació, dominant les diferents modalitats de disseny i fabricació, triant els diferents materials escollits i les possibilitats que generen. Aprendran les eines de programació lliure amb sistemes en el núvol com el CAD i onShape. A més de conèixer el vessant de capacitació i impuls de la digitalització dels serveis en la que els participants podran dissenyar Webs, Apps i fer-ne el tractament en xarxes més adient per apropar la tecnologia de manera comunitària i salvar la bretxa digital.

 

2. Adreçat a:

 • Joves entre 16 i 29 anys (només es podran incorporar aquells candidats que tinguin menys de 30 anys a la fase de contractació laboral el maig del 2024).
 • Aturats, inscrit a l'Oficina de treball com a demandants d'ocupació. (DONO).
 • Nivell formatiu de Graduat en ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig o equivalent. Podran accedir també aquells que superin una prova especifica de nivell i l'entrevista de selecció.
 • Preferentment residents al barri de Vista Alegre.
 • Habilitats comunicatives en català i castellà.

 

3. Durada:  

741 hores formatives + 6 mesos de contractació

 

4. Lloc de realització:

Equipament Centre Cívic Vista Alegre (Espai Sánchez Pajares).

Carrer Pep Ventura s/n.

08860 – Castelldefels    Telèfon: 93 635 25 75.

 

5. Dates previstes:

Primera fase formativa:              

 • Inici:  dilluns, 13 de novembre 2023
 • Final:  dimarts, 30 d'abril  2024

 

Segona fase de contractació:

 • Inici:  dimecres, 01 de maig 2024
 • Final:  dijous,  31 de d'octubre 2024

 

Data màxima de preinscripció:  01 de novembre del 2023.

 

6. Horari i dies de la setmana:

Primera fase: de 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres

Segona fase: de 08:30 a 15:00 h. / De dilluns a divendres, amb possibilitats de jornada partida segons les necessitats del servei.

 

7. Temari:

MÒDUL 3: CASA EN ENTORN DIGITAL   
               

Part específica

1. Fonaments bàsics de programació.   
Es realitzarà una introducció de disseny en 2D i 3D per assimilar les bases dels elements compositius i les eines bàsiques de creació visual. Es tracta de familiaritzar-se amb les eines de 40 creacions digitals actuals tant de codi lliure com de propietari, atenent criteris d'adequació als sistemes de producció. Es farà especial atenció als processos de creació i organització del material informàtic en entorns laborals així com al manteniment i ordre dels equips de treball. Abans de començar els mòduls pròpiament més pràctics es pretén crear un esperit i un debat crític en el mitjà d'actuació plantejant-se sistemes de metodologia amb projectes, com el disseny de producte o “design thinking” alhora el desenvolupament de conceptes entorn de la filosofia “Maker”.

 

2. Disseny en 2D             
En aquest mòdul es desenvoluparan les capacitats tècniques necessàries per a treballar amb programes de dibuix vectorial i la consecució de productes gràfics. Es tractaran des de la maquinària necessària fins al programari més específic. L'objectiu és conèixer com es registren i en quin format són els mitjans d'entrada i de sortida. Es tractaran els conceptes bàsics de l'ús de les aplicacions més habituals en disseny gràfic. S'aprendrà a gestionar la família tipogràfica, a modular l'espai seguint normes d'arquitectura tipogràfica.

Es practicarà la realització de dibuixos amb línies corbes de bèzier i la vectorització de mapes de bits. S'aprendrà a dissenyar logotips i a crear imatges corporatives. Es realitzaran pràctiques de tall i aplicació de producte gràfic en vinil. El tema conductor és el maneig de la il·lustració vectorial amb ‘Illustrator' o ‘Inkscape'.

 

3. Fonaments bàsics de desenvolupament web

Amb aquest mòdul s'assolirà l'aprenentatge i els conceptes bàsics necessaris per crear webs tant per ordinadors com per dispositius mòbils. Es presentaran els principis essencials que es necessiten per inspirar la creació d'aquestes aplicacions. S'aconseguiran els coneixements necessaris sobre l'ús i programació d'ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics. Es faran processos de gestió de dominis i hostings dins d'un servidor així com la creació de l'espai i la seguretat d'una pàgina web.

 

4. Creació de continguts

Amb aquest mòdul es plantegen establir unes bases de formats i relacions entre els fonaments de la creació. Text, imatge, animació, àudio i vídeo. Es farà una aproximació als diferents processos d'edició de contingut des d'una perspectiva pràctica. Edició d'imatges amb Photoshop, Gimp. Enregistrament de material en àudio i vídeo. Muntatge i edició amb programari dedicat com ‘Davinci', ‘Premiere' i ‘After Effects'. Preparació de mitjans per a les diferents característiques de la pàgina web o de xarxes socials de les quals es busca com optimitzar la creació i difusió de la part professional i l'ús de les mateixes per optimitzar la visibilitat i divulgació de serveis i generar contactes professionals.

 

5. Procediments bàsics en disseny i impressió 3D

En el mòdul s'aprendran els sistemes bàsics de creació d'objectes en 3D. Per a això es farà una introducció a la situació actual de la tecnologia i una aproximació pràctica al programari de creació en 3D 'Blender', 'AutoCAD', 'FreeCAD'. Es començarà amb exercicis bàsics de coneixement i navegació de l'entorn, per a desenvolupar després esquemes de creació de projectes tant des del punt de vista de la parametrització com de modelatge i l'escultura.

 

S'aprendrà a preparar i es laminaran els objectes per a diferents mitjans de sortida, ja sigui per a sistemes de FDM (deposició de material, amb PLA o ABS com a material) o per a sistemes d'estereolitografia (SLA, amb resina com a material). Es farà una preparació dels arxius i el manteniment de la maquinària necessari.

 

6. Robòtica. Prototipatge i programació amb Arduino.

Aquest mòdul pretén aproximar els alumnes al món del prototipatge i la programació en entorns controlats. L'ús de plaques d'Arduino i el seu entorn electrònic s'utilitzarà per al desenvolupament d'un projecte des de zero. Es practicaran les configuracions de servos, sensors d'ultrasons, de proximitat, pantalles de led, un emissor de so... Es desenvoluparà un temari de coneixements bàsics sobre les plaques diferenciant tipus i arquitectures, així com els conceptes bàsics d'electrònica necessaris per a desenvolupar els projectes. S'hauran d'instal·lar i configurar els diferents equips usats. Es plantejarà el design thinking process per la consecució d'un prototip adequat a les necessitats trobades i que respongui a criteris d'empatia, col·laboració i sostenibilitat.

 

Part general

 

Formació transversal i complementària  

 

 • Competències bàsiques per a l'autoconeixement, competències d'aprendre a aprendre, pensament divergent entre altres.
 • Competències digitals: Windows, Internet, Correu electrònic, Xats i fòrums, webs 2.0, plataforma de formació virtual (moodle/EVA/ google form, site, drive...).
 • Habilitats comunicatives i gestió de l'equip de treball.
 • Sortides formatives diverses segons avenç del projecte.
 • Setmana de prelaboral per realitzar els contactes i presentacions amb tècnics, entitats i diferents agents implicats en el segon semestre de treball.

 

Formació professionalitzadora en fase de contractació

 • Bloc de tècniques i habilitats per a la cerca de feina (CV, entrevista per competències, imatge laboral…
 • La formació professionalitzadora en segona fase es contractarà i es durà a terme a mesura de les necessitats que es plantegin durant el transcurs del projecte.
 • Aquells que es considerin més adients i complementaris a la formació i per a les tasques laborals

 

 

 

**Durant la fase de contractació els/les alumnes/treballadors/es executaran les tasques pròpies de l'ocupació fent obres i serveis i de titularitat pública.

 

 

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de Suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”

 

 

 

     

↑ pujar