Formació per a persones en edat laboral

46. TUTORITZACIÓ EN TELEFORMACIÓ

[ Inscripció en línia ]

Dates 28/05/2024 - 20/06/2024  Preinscripció fins el: 21/05/2024  Durada 30 hores  Codi 2024/46 

Tipus Cursos per a totes les persones en edat laboral


1. Objectiu del curs:

 

Adquirir els coneixements, destreses i habilitats necessaris per a poder tutoritzar accions formatives en la modalitat de teleformació.

 

3. Durada: 30 hores

 

4. Lloc de realització: Aula virtual i presencial

 

LA GUAITA, Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.

Carretera de la Sentiu, número 1.

08860 - Castelldefels

Telèfon: 93 635 25 75.

 

5. Dates previstes:

Inici: dimarts 28 de maig de 2024

Final: dijous 20 de juny de 2024

Data màxima de preinscripció: dimarts 21 de maig de 2024

 

6. Horari i dies de la setmana:

De 9.30 A 13.30 h. dimarts i dijous

 

7. Temari:

 

 1. Distinció de les principals característiques de la teleformació: ús de TIC en la formació.
 2. Determinació de les condicions i l'organització de la formació en línia.
  1. Plataformes de teleformació: Tipus de plataformes.
  2. Sistema tutorial.
  3. Materials i suports didàctics.
  4. Organització de la formació: ràtio tutor/ alumnes; configuració de grups; temporalització i calendari.
 3. Identificació dels rols dels tutors-formadors i de l'alumnat en teleformació.
  1. Funcions i activitats a realitzar pel tutor-formador.
  2. Competències del tutor-formador.
  3. Habilitats de comunicació i motivació amb relació a l'alumnat.
 4. Utilització de la plataforma de teleformació.
  1. Navegació bàsica.
  2. Funcionalitats per a l'alumnat.
  3. Funcionalitats per als tutors-formadors i gestors.
  4. Eines de comunicació síncrona i asíncrona. Tipologia i utilitats.
  5. Seguiment dels participants.
  6. Habilitats de comunicació i motivació.
  7. Desenvolupament de la programació didàctica en l'aprenentatge en línia.
  8. Estructuració de la formació.
  9. Combinació d'estratègies d'aprenentatge. Recursos i activitats.
 5. L'aprenentatge
  1. Eines més utilitzades.
  2. Ludificació en línia.
  3. Planificació i elaboració de les activitats.
  4. Ús d'habilitats de comunicació i motivació durant la tutorització i seguiment del procés d'aprenentatge en línia.
 6. Avaluació de l'aprenentatge en teleformació.
  1. Avaluació contínua i final dels resultats d'aprenentatge.
  2. Planificació i temporalització de l'avaluació.
  3. Factors clau en l'objectivitat, fiabilitat i validesa de l'avaluació.
 7. Mètodes, instruments i eines per a l'avaluació de l'aprenentatge
  1. Tipologia de mètodes i instruments d'avaluació.
  2. Avaluació d'activitats d'aprenentatge individuals i grupals.
  3. Desenvolupament d'autoavaluacions. Qüestionaris d'autoavaluació.
  4. Criteris d'avaluació.
  5. Sistemes de correcció i puntuació.
  6. Transmissió de resultats als participants.
 8. Elaboració i consulta d'informes d'avaluació.
  1. Informes d'avaluació individualitzats.
  2. Actes d'avaluació.
  3. Informes de qualificacions.
 9. Les xarxes socials com a element de cerca de recursos per a l'aprenentatge.
↑ pujar