( carrer número [número_final] | carrer1 AMB carrer2 )