Hemeroteca

       
Dimarts, 27 de juliol de 2021

Castelldefels presenta el Pla d'absentisme escolar per afrontar aquesta problemàtica

El Pla d'absentisme escolar va ser presentat el passat 26 de juliol en el marc del curs "Estratègies locals contra l'absentisme escolar per l'equitat" organitzat per la Diputació de Barcelona

L'absentisme és una problemàtica que preocupa i ocupa als agents educatius del municipi en quant que significa una esquerda en els drets dels infants i adolescents, i perquè suposa un element de risc en el seu desenvolupament.

El Pla d'absentisme escolar és fruït del treball coordinat entre els centres docents, l'Ajuntament de Castelldefels i l'Administració educativa que s'ha anat consolidant en els darrers anys des de la voluntat de garantir una millor atenció i acompanyament en el correcte procés de socialització dels infants i adolescents del municipi, així com també de vetllar per la protecció dels seus drets.

De la necessitat de crear una millor estructura que respongui a aquesta problemàtica, de forma global i amb profunditat, neix la proposta de crear una Comissió Tècnica Local d'Absentisme que articuli i defineixi els circuits de coordinació i actuació davant els casos d'absentisme atenent les particularitats del municipi. El Pla  d'absentisme escolar és la proposta inicial des de la qual aglutinar, donar visibilitat i estructurar la tasca que es duu a terme; i permeti introduir elements de millora d'acord amb la normativa vigent.

El Pla local d'absentisme pretén garantir el dret a l'educació de tots els infants en edat d'escolarització obligatòria, posant a l'abast de la comunitat educativa les estratègies i els recursos necessaris per prevenir, detectar i intervenir en situacions d'absentisme escolar. Per aquesta raó, presenta els següents objectius:

1. Prevenir les situacions que provoquen l'aparició de l'absentisme escolar.

2. Detectar els infants i joves que mostren dificultats en seguir un procés d'escolarització normalitzat, i per tant, fan absentisme escolar.

3. Identificar els factors i les causes que generen i/o provoquen absentisme escolar.

4. Posar en funcionament estratègies i recursos que permetin evitar l'absentisme escolar i abordar-lo adequadament (segons el protocol establert) si es detecta la seva existència.

5. Donar a conèixer el Pla d'absentisme i els indicadors per afavorir el seguiment i l'avaluació de les intervencions
 

Actuacions en xarxa per fer front a l'absentisme escolar

Les diferents actuacions que s'han de posar en marxa per al tractament de l'absentisme i l'acollida dels joves que es reincorporen a la rutina escolar requereix d'uns principis que guiaran la pràctica:

La coordinació i el treball en xarxa: La xarxa de suport que treballi de manera coherent cercant els objectius comuns al voltant de dades objectivables i factors de risc de l'alumnat. El centre, Serveis Socials i les famílies són els pilars bàsics per actuar davant l'absentisme. 

L'equitat: Les polítiques educatives han de vetllar per buscar el compensar els desavantatges, de caràcter individual o social, per aconseguir una major justícia educativa i social.

La coresponsabilitat: La responsabilitat per part dels diferents agents implicats: el centre, Serveis Socials, famílies i administracions en l'aplicació de mesures contra l'absentisme per garantir els drets i deures relatius a garantireldret a l'educació.

La prevenció: El treball articulat entre centre, família i Serveis Socials ha de vetllar per tal que no augmentin el casos d'absentisme i per millorar les situacions més greus d'absentisme.

El centre educatiu com a referent: Promoure que el centre educatiu sigui un referent per l'alumnat i per a les famílies. Amb funcions com la detecció de casos d'absentisme i en l'actuació davant aquestes complexes situacions.

Imatge notícia
REDACCIÓ
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50