Hemeroteca

       
Dijous, 30 de juliol de 2015

Les subvencions per a projectes d'Igualtat es poden sol·licitar fins al 10 de setembre

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Castelldefels ha aprovat les bases específiques per a la convocatòria i atorgament de les subvencions destinades a entitats, per a la realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, per a l'any 2015

L'ajuntament de Castelldefels ja ha aprovat bases específiques de convocatòria i atorgament de les subvencions destinades a entitats, per a realització de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, per a l'any 2015.

Els projectes a subvencionar s'han d'emmarcar dins de les àrees d'actuació de les polítiques d'igualtat i han de tenir per objectiu un o més dels següents àmbits d'actuació:

 • Fomentar el teixit associatiu de les dones.
 • Potenciar la interrelació de les dones.
 • Promoure la participació de les dones en tots els àmbits de la vida pública i social.
 • Lluitar contra la violència de gènere.
 • Facilitar la conciliació dels temps, personal, familiar i laboral i  promoure un repartiment equilibrat de l'ús del temps i de les tasques de la cura de les filles i fills i de la llar..
 • Afavorir la coeducació i fomentar la producció cultural de les dones.
 • Fer visibles  les desigualtats de gènere en tots els àmbits i contribuir a eliminar-les.
 • Millorar la salut de les dones en totes les etapes del seu cicle vital.
 • Prevenir l'homofòbia i garantir el respecte a la dignitat  i a la plena igualtat de drets de les persones homosexuals, bisexuals i transsexuals.
 • Fomentar la creació de grups d'homes per la igualtat.
 • I que no sigui objecte de subvenció en altres convocatòries d'aquesta ajuntament per al mateix període.

Termini de presentació de sol·licituds: 10 de setembre de 2015

L'import  total destinat a les subvencions són 3.000 euros

La dotació màxima individual per subvenció serà de 800 euros

Les bases estan publicades en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i a la web municipal, també es pot accedir al model de presentació del projecte.

DOCUMENTACIÓ:

2015 Bases específiques de concessió de subvencions a entitats per a projectes d'igualtat dones-homes

Model de fitxa memòria/projecte per a subvenció a entitats socials

Imatge notícia
Esquetx de sensibilització d'igualtat de gènere en el marc de les Jornades de les Dones / ARXIU
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50