Hemeroteca

       
Dilluns, 31 d'octubre de 2016

Les noves Ordenances Fiscals protegeixen els col·lectius més vulnerables i fomenten l'economia local

Els tributs municipals per al 2017, aprovats el passat 27 d'octubre, també busquen fomentar la sostenibilitat mediambiental i promocionar la ciutat a l'exterior

El Ple municipal de Castelldefels va aprovar el passat 27 d'octubre les Ordenances Fiscals i Preus Públics de l'Ajuntament per a l'exercici 2017. Estructurada en quatre eixos,  la proposta de modificació de les Ordenances Fiscals i Preu Públics es va aprovar amb 15 vots a favor, amb el recolzament dels 13 vots de l'equip de Govern (PSC, Movem, ERC i CSPOT) més els 2 regidors del grup municipal de CiU, l'abstenció dels 2 regidors de C's, i 8 vots en contra del grup municipal del PP.

L'alcaldessa de Castelldefels, Candela López, explica que "són unes ordenances amb vocació de congelació dels impostos, dels preus públics i de les taxes que el que volen és generar igualtat d'oportunitats i ajudar les persones que pitjor ho estan passant. Es basen en el diàleg i en donar solucions als problemes de la gent".

"En la mesura de les possibilitats d'un Ajuntament, limitades per les lleis espanyoles, volem ser útils als veïns i veïnes que pitjor ho estan passant", afirma el regidor d'Hisenda, Antoni Casas. "En un context estatal on ja s'anuncien noves retallades, és important que la institució municipal sigui capaç de mantenir tots els serveis que presta millorant-ne la qualitat. Per nosaltres és vital que la crisi no deixi ningú enrere".


Protecció a col·lectius més vulnerables

Fins ara, l'exempció de pagament de la plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana) en els casos d'execució hipotecària o dació en pagament ja s'atorgava a persones que complissin una sèrie de requisits.

El requisit que, fins ara, molta gent no podia complir era que havien d'estar empadronades a Castelldefels els darrers dos anys de manera ininterrompuda a la data de la transmissió del patrimoni. En el cas d'una dació en pagament, la data de l'escriptura; i en el cas d'una execució hipotecària, la data de l'auto del jutjat.

Per solucionar aquest fet i que més gent es pugui beneficiar s'elimina el requisit que l'empadronament hagi de ser ininterromput els darrers dos anys. Ara es continuen exigint dos anys, però s'elimina el concepte “ininterrompudament”.

D'altra banda, l'exempció del pagament de la plusvàlua també s'aplicarà a  les operacions de compra-venda que es puguin equiparar a les dacions en pagament, o que són efectivament dacions en pagament encobertes.

En aquests casos, l'escriptura de compra-venda no està signada amb l'entitat amb qui es va concertar la hipoteca al seu dia, i, per tant, jurídicament no es pot considerar dació en pagament. Això passa perquè molts bancs cedeixen el seu passiu a empreses instrumentals que són les que gestionen el seu patrimoni.

Ara, si la pròpia entitat bancària certifica que aquella transmissió es va fer per a la cessió de l'habitatge com a dació en pagament el tractament que l'Ajuntament donarà a la plusvàlua que es desprengui de l'operació serà com el de la resta de dacions en pagament i execucions hipotecàries: exempció.

Pel que fa a bonificacions, s'incrementa del 80 al 85% la bonificació per a herències en primer grau.

Foment de l'economia local

S'incrementa el percentatge de bonificació de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) — del 25% actual fins al 30%—  per a les empreses que incrementin plantilla contractant treballadors que provinguin de l'atur.

Una altra mesura de foment d'implantació a Castelldefels de més activitat econòmica té a veure amb el coworking. S'ha decidit que els propietaris de locals destinats al lloguer de despatxos per a petites empreses en règim de coworking, així com les empreses que s'instal·lin en aquests despatxos, tributaran el 50% del preu que tindrien per tarifa en la taxa per la prestació de serveis d'intervenció administrativa en activitats i instal·lacions.

Promoció de la ciutat

Es modifiquen una sèrie de preus públics per fomentar l'ús dedos equipaments emblemàtics de la ciutat. Així, els preus del lloguer d'espais al Castell es rebaixen un 50 per cent; i el lloguer d'espais al Teatre Plaza, un 10%.

Pel que fa a la resta de preus públics, les tarifes es congelen.

Sostenibilitat i medi ambient

Els vehicles nets, que fins ara ja disposaven de bonificacions en el pagament de l'impost de vehicles, ara gaudiran també de beneficis fiscals a l'hora de pagar l'estacionament en zona blava i verda.

S'mplementen beneficis de caràcter mediambiental, en el sentit que els vehicles elèctrics identificats amb el distintiu de "zero emissions" estaran exempts de pagar la tarifa horària a la zona verda i blava les dues primeres hores.

Pel que fa als vehicles híbrids, amb distintiu "eco", es podran beneficiar d'una bonificació del 50% de la tarifa, també per a les dues primeres hores d'estacionament.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50