Hemeroteca

       
Dijous, 21 de setembre de 2017

Impuls final a la renovació de Vista Alegre

Al juny es va iniciar la reurbanització del tram superior de García Lorca, la segona fase de reconversió d'aquest carrer, i a setembre comencen els treballs al carrer Andalusia i la construcció del col·lector de pluvials d'Agustina d'Aragó • Aviat començarà la construcció d'una sala polivalent, i al maig de 2018 s'iniciarà la reurbanització del carrer Cervantes

Acabada la reurbanització de l'accés al barri i la part baixa del carrer García Lorca, s'inicia ara la segona fase en aquest carrer, que incorporarà un ascensor per millorar l'accessibilitat. El 26 de juny es van iniciar les obres en el tram comprès entre el carrer Andalusia i Cervantes, que tindran una durada aproximada de quatre mesos. També seran objecte de transformació urbanística aquests dos carrers, Andalusia i Cervantes, i es construeix un nou col·lector d'aigües pluvials.

Segon tram del carrer García Lorca

Els treballs es van iniciar a finals de juny, amb una durada prevista de quatre mesos i una execució en dues fases, per afectar el menys possible l'accés als aparcaments.

Els treballs inclouen el soterrament de línies elèctriques i telefòniques; la millora de la xarxa de clavegueram i recollida de pluvials; un nou enllumenat; l'ampliació de voreres i l'establiment de circuits de vianants amb prioritat invertida; i la millora general de l'espai públic.

També se suprimeixen barreres arquitectòniques, sent la principal d'aquestes mesures la instal·lació d'un ascensor a la base del mur de contenció existent, que permetrà salvar el desnivell entre els carrers Cervantes i Corts de Cadis. El mural de l'artista Manolo Rivera serà restaurat i ampliat.

Calle d'Andalusia

El 4 de setembre es van iniciar les obres de reurbanització del carrer Andalusia que tindran una durada de sis mesos. En aquest carrer també s'afavorirà als vianants i es pacificará el trànsit de vehicles.

El “nou” carrer Andalusia alternarà zones de vorera i calçada en plataforma única amb altres de vorera accessible que delimitaran l'estacionament d'automòbils.

Hi haurà nou enllumenat i mobiliari urbà. Totes les instal·lacions aèries existents seran soterrades i es renovarà la xarxa de recollida i canalització d'aigües pluvials. S'introduirà vegetació, i s'integrarà l'espai públic central i el tram del carrer Mansió en el conjunt de la intervenció.

Col·lectors d'aigües pluvials

Entre setembre i novembre de 2017 es construeix el col·lector de pluvials que va per Agustina d'Aragó, on connectaran els col·lectors dels carrers que s'estan reurbanitzant. També, i sense obrir rases, es rehabiliten els col·lectors de residuals.

El carrer Cervantes, en 2018

La reurbanització d'aquest carrer, la durada del qual serà de 7 mesos, s'iniciarà al maig de 2018. Al carrer Cervantes es racionalitzarà l'espai dedicat a l'estacionament de vehicles, reduint l'aparcament incívic, ja que es pretén donar prioritat al vianant. A les zones de major amplària es plantarà arbrat.

També es renovarà l'enllumenat i es millorarà l'accessibilitat, amb trams de calçada i vorera a la mateixa altura i altres trams amb voreres més amples. Es millorarà la xarxa de recollida de pluvials i el mobiliari urbà.

En aquest carrer, com en la resta de les vies del barri en què s'actua en el marc del Projecte d'Intervenció Integral de Vista Alegre, s'insta a les companyies a eliminar pals i soterrar cables aeris.

Sala polivalent a la illa d'equipaments del carrer Pep Ventura

En breu s'iniciarà la construcció d'una salapolivalent a l'espai que ocupa el gimnàs cobert de l'antic col·legi Vista Alegri. La durada prevista de les obres és de quatre mesos.

La sala tindrà una superfície de 254,13 m2 i una alçada lliure de 4 m. Amb un aforament de 107 persones, podrà acollir múltiples activitats i espectacles de petit format. Comptarà amb escenari, magatzem lateral de control i dos aseos: s'accedirà a la sala des del carrer Ramón y Cajal i també a través de l'edifici recentment rehabilitat del carrer Pep Ventura 2.

L'edifici s'obrirà cap al pati de les moreres, i les seves façanes es revestiran amb el mateix tipus de xapa metàl·lica utilitzada en la fase 1 de les obres. En la coberta s'habilitarà una zona de jocs infantil amb paviment de cautxú.

La pista esportiva actual es reorientarà en direcció est-oest i s'escurçarà, deixant una franja lliure fins a la façana de l'Aulari existent al carrer Cervantes.

Imatge notícia
Aquí s'instal·larà l'ascensor del segon tram de García Lorca
Imatge notícia
Emplaçament on hi haurà la nova sala polivalent de Pep Ventura
Imatge notícia
L'exterior de la nova sala serà en la línia de l'espai inaugurat l'hivern passat
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50