Hemeroteca

       
Dimarts, 25 de setembre de 2018

Castelldefels. Ple Municipal 27 09 2018

La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM i ara també per Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels acull aquest dijous (19h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 13 punts més:

 • Aprovació del Compte General de 2017
 • Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s'estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament
 • Donar compte de l'informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l'execució del pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al segon trimestre de 2018
 • Donar compte de la resolució de l'alcaldia de data 05/09/2018, d'aprovació de les línies fonamentals del Pressupost per al 2019
 • Modificació de la Política de Qualitat Municipal
 • Actualització de la Relació de Llocs de Treball segons estableix l'acord plenari del dia 19 de juliol de 2018, relatiu als increments de les retribucions de la taula salarial dels empleats públics de l'Ajuntament de Castelldefels, establert a l'article 18.2 de la llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018
 • Desestimar la petició d'autorització de compatibilitat d'acord amb la normativa reguladora del règim d'incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques
 • Ratificar el decret de l'alcaldia de data 31/08/2018, relatiu a l'adjudicació del contracte de servei de conservació i manteniment de la via pública del municipi de castelldefels
 • Ratificació de l'acord del plenari del Consorci per a la Normalització Lingüística en sessió de data 6 de juliol de 2018 pel qual s'aprovaren els nous estatuts del consorci
 • Aprovació de l'acord per declarar Castelldefels municipi feminista
 • Declaració institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2018 que presenta al Ple de l'Ajuntament la regidora d'Educació, i Pau i solidaritat
 • Aprovació provisional del Pla de Millora Urbana de la finca situada al passeig del Timó, 30 per a la instal·lació d'un ascensor
 • Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic Autònom per la implantació d'una estació de gas natural vehicular al carrer Copèrnic, de Castelldefels

 

A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

 • Decret de l'Alcaldessa de data 26/07/2018 en què es dona compliment a la resolució que conté la Sentència núm. 486/2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i es considera nul a tots els efectes l'acord del Ple municipal de data 26/09/2013, pel qual es declarà la incompatibilitat de la Sra. M D I R en el període comprès entre el 27/11/1998 i el 14/05/2012, no produint cap altre efecte respecte de tercers.
 • Decret de l'Alcaldessa de data 24/09/2018 en què es nomena com a representant municipal suplent en el Ple del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat, la senyora Eva López Giménez, regidora delegada de Via Pública, Manteniment de vials, Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació.

- Mocions dels Grups Municipals:

 • Moció que presenta el grup municipal del PP sobre la reforma de l'avinguda de la Pineda de Castelldefels
 • Moció que presenta el grup municipal del PP per garantir que la Festa Major sigui consensuada amb els gremis de comerciants i d'hostaleria de Castelldefels
 • Moció que presenta el grup municipal de CiU per anomenar el parc situat a l'avinguda Ciutat de Màlaga "Parc 1 d'Octubre"


Com és habitual, el Ple conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de Govern municipal.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50