Hemeroteca

       
Dimecres, 5 de desembre de 2018

Nou reglament municipal per regular les prestacions socials

El nou reglament de l'Ajuntament de Castelldefels combinarà «rigor, transparència i flexibilitat» per millorar l'eficàcia en l'assistència social i perquè arribi a les persones que la necessiten

L'Ajuntament de Castelldefels ha elaborat un reglament per regular les prestacions socials de caràcter econòmic i l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc d'exclusió social.

L'objectiu del pla que impulsa la Regidoria de Serveis Socials no és només assistencial sinó que busca també aconseguir l'autonomia personal i la inclusió social d'aquestes persones i col·lectius.

A Castelldefels, actualment, un 22% de la població es troba en situació o risc de pobresa o exclusió social; és a dir, gairebé una de cada quatre persones. Aquesta situació afecta principalment els nens, les persones grans, les dones solteres, les famílies monoparentals, les persones poc qualificades, aturades o inactives en edat de treballar, incloses aquelles amb discapacitats; les persones migrants; així com les persones sense sostre, o que pateixen exclusió per qüestions relacionades amb l'habitatge, per pobresa energètica i exclusió financera.

Nou reglament

Aquest nova regulació jurídica municipal de la despesa pública amb objectiu assistencial constitueix un instrument de primer ordre per a les polítiques publiques locals. La fonamentació en l'atorgament de les prestacions de caràcter econòmic constitueix un aspecte essencial en el reglament, el qual ha adoptat un criteri de màxima objectivitat.

Els criteris d'atorgament combinen dues causes que generen la concessió de prestacions: primer, el compliment dels indicadors i barems socioeconòmics de les persones perceptores (objectivant d'aquesta manera la concessió en base als principis d'igualtat,  transparència i imparcialitat del dret públic); i, segon, la concessió excepcional en base a la valoració consensuada de l'equip tècnic de serveis socials per a determinades situacions.

La regidora de Serveis Socials i Dependència, Isabel Cabello (CSPot), considera que «és necessària la intervenció de tots els poders públics en l'esfera personal de la ciutadania, des de la primera infància en àmbits com la salut, l'educació, l'augment de places de les escoles bressols, en serveis de capacitació de bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en el mercat de treball i en garantir el recolzament a la renda adequada per les famílies amb fills, mitjançant una combinació de prestacions universals i específiques».

Conscient de l'heterogeneïtat de situacions de vulnerabilitat social, el nou reglament «combinarà rigor amb flexibilitat» en la seva aplicació. «Busquem —conclou Cabello— tenir una major transparència, proporcionalitat i eficàcia en l'assistència social, per possibilitar i garantir que la depesa pública en matèria social a Castelldefels arribi sempre a aquelles persones que ho necessiten». 

Imatge notícia
La seu dels serveis socials municipals, al carrer Tomàs Edison, 13 (foto: Ramon Josa)
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50