Hemeroteca

       
Dijous, 31 de gener de 2019

Castelldefels. Ple Municipal 31 01 2019

La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM i ara també per Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels acull avui (19h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 7 punts més:

 • Aprovació de la massa salarial laboral de l'Ajuntament de Castelldefels i les empreses municipals (Jarfels SA, i SAC SA) per a l'exercici 2019 i de l'increment de les retribucions d'acord amb l'establert a l'article tres, apartat dos, del real decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions a l'àmbit del sector públic, corresponent al personal municipal de l'Ajuntament i dels seus organismes públics, així com al personal eventual de confiança política
 • Aprovació de diversos preacords de la Comissió de Seguiment i Interpretació de l'Acord de Condicions de Treball de la Mesa General de matèries comuns per al personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels (laboral i funcionari) vigent per als anys 2017-2019
 • Aprovació del preacord de la Comissió de Seguiment i Interpretació de l'Acord de Condicions de Treball de la Mesa General de matèries comuns per al personal al servei de l'Ajuntament de Castelldefels (laboral i funcionari) vigent per als anys 2017–19 de data 14 de desembre de 2018 relatiu a la reducció de jornada per conciliació de la vida laboral i familiar
 • Aprovar el protocol d'adhesió al Consell de Salut del Baix Llobregat
 • Donar el vist i plau al text refós del Pla Especial Urbanístic Autònom per la implantació d'una estació de gas natural vehicular al carrer Copèrnic de Castelldefels
 • Aprovar la cessió a l'empresa de capital íntegrament municipal Serveis Ambientals de Castelldefels SA l'ús de la parcel·la situada al carrer Copèrnic de Castelldefels
 • Aprovació del manifest Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat


A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern


- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

 • Decret d'Alcaldia de data 20/12/2018 en què s'aprova el Pressupost prorrogat per a l'any 2019 i les seves bases d'execució. Aquest pressupost prorrogat s'aprova amb efectes de l'01/01/2019, tindrà vigència interina mentre no es disposi del definitiu i pot ser objecte de les restants modificacions pressupostàries previstes per la Llei
 • Decret d'Alcaldia de data 24/01/2019 en què es modifica el decret de l'Alcaldia de data 9 de juny de 2017 i s'aproven els nous horaris de registre d'entrada presencial de documents de l'Ajuntament
 • Decret d'Alcaldia de data 25/01/2019 en què s'aprova provisionalment, fins que el Ple municipal adopti l'acord respectiu de forma definitiva, l'adhesió de l'Ajuntament de Castelldefels al Consell de Salut del Baix Llobregat (CSBLL). I es delega en el regidor de Salut, Consum i Polítiques d'Igualtat, Àlex Company, la representació municipal per a l'acte de constitució del CSBLL que tindrà lloc el proper dia 31/01/2019, així com per a les successives reunions quecelebri fins al dia 15 de juny de 2019.


- Mocions dels Grups Municipals:

 • Moció que presenta el grup municipal del PP per tal de reforçar la seguretat a la ciutat de Castelldefels
 • Moció que presenten els grups municipals de Movem, ERC, CiU i CSPOT comprometent-se a un debat polític net, sense perfils falsos, sense campanyes de difamació personal i sense divulgació de fake news


Com és habitual, el Ple conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de Govern municipal.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50