Hemeroteca

       
Dijous, 2 de maig de 2019

Castelldefels. Ple Municipal 02 05 2019

La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM i ara també per Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels acull aquest dijous (19h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Com és habitual, després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 14 punts més:

• Donar compte de la presentació de la comptabilitat de la dotació econòmica assignada al Grup Municipal de C's, corresponent a l'Exercici 2018

• Aprovació de la regulació del requisit d'accés a la funció pública del grup A,  subgrup A1, de l'Ajuntament de Castelldefels

• Aprovació de la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball

• Estimar la petició d'autorització de compatibilitat d'acord amb la  normativa reguladora del règim d'incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques

• Desestimar la petició d'autorització de compatibilitat d'acord amb la  normativa reguladora del règim d'incompatibilitats de personal al servei de les administracions públiques

• Aprovació del pla anual normatiu de l'Ajuntament de castelldefels per a l'any 2019

• Sol·licitud d'adhesió de l'Ajuntament de Castelldefels a l'associació del Cluster Foodservice de Catalunya

• Conveni de col·laboració entre el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Castelldefels per a la creació d'un fons comarcal per a la realització d'un pla estratègic turístic comarcal

• Autorització d'ús per espais de treball a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

• Encàrrec a l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels S.A. de la fase i del servei de recollida porta a porta de les fraccions matèria orgànica i resta a grans generadors, pel període comprès entre el 13 de maig i el 31 de desembre de 2019

• Aprovació de la suspensió de llicències de les illes 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 i 2.5 de la Zona Universitària

• Aprovació del document Marc de l'Estratègia de la Bicicleta

• Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes urbanístiques i ordenança metropolitana d'edificació del pla general metropolità de Barcelona en relació al nombre màxim d'habitatges per parcel·la en zones de densificació urbana, 13b i d'edificació aïllada plurifamiliar 20a, condicions de parcel·la mínima i de millora de l'accessibilitat al terme municipal de Castelldefels

• Cessió de la parcel·la municipal situada al sector de la Muntanyeta, avinguda Lluís Companys, núm. 18, a la Generalitat de Catalunya - Departament de Salut, per la construcció d'un Centre d'Assistència Sanitària (CAP).


A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

- Mocions dels Grups Municipals

No se'n presenta cap

Com és habitual, el Ple conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de Govern municipal.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50