Hemeroteca

       
Dilluns, 22 de juliol de 2019

El projecte d'urbanització de Bellamar comença a caminar

La primera fase suposarà la construcció de la xarxa de sanejament de les aigües residuals mentre que la segona abordarà la renovació i ampliació de les voreres del barri

El projecte que ha de desembocar en l'execució de les obres d'urbanització de Bellamar ha començat a caminar. El passat 19 de juliol va acabar el període d'exposició pública del projecte, aprovat al juny per la Junta de Govern Local, i ara els tècnics estudiaran les al·legacions presentades.

El projecte s'executarà en dues fases. La primera fase suposarà la construcció de la xarxa de sanejament de les aigües residuals, amb les corresponents connexions a la totalitat de parcel·les edificades, o potencialment edificables, i d'una xarxa de drenatge amb els corresponents embornals. Atès que amb la construcció del clavegueram s'afecta una part important del paviment i, per altra banda, aquest precisa d'un recobriment, el projecte contempla igualment, la renovació de la totalitat del paviment entre vorades.

A la segona fase de les obres s'abordarà la renovació i ampliació de les voreres del barri. Això comportarà la renovació de part del mobiliari urbà i de l'arbrat i el desplaçament dels embornals a la nova alineació de les voreres.

Aquest projecte redactat al maig de 2015, va ser objecte de la preceptiva supervisió del seu contingut pels propis serveis tècnics de l'Ajuntament de Castelldefels. També va ser lliurat a l'associació de veïns de Bellamar pel seu anàlisi, que va lliurar un informe a l'Ajuntament. Com a conseqüència d'aquests informes, l'Ajuntament va prendre la decisió d'esmenar el projecte. Amb aquest objectiu les modificacions s'han centrat, bàsicament, en aquells aspectes que tenen relació amb la gestió dels moviments de terres.

El pressupost total de les obres és de 18.973.962,71 € (IVA inclòs). El termini per executar la primera fase de les obres, un cop estiguin iniciades, és de 13 mesos i el de la segona de 10,5 mesos.

+ INFO: Projecte Bellamar

Imatge notícia
El projecte d'execució de les obres d'urbanització de Bellamar ha començat a caminar / ARXIU
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50