Hemeroteca

       
Dijous, 26 de setembre de 2019

Castelldefels. Ple municipal 26 09 2019

La sessió plenària es retransmet en directe per CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM i Facebook Live com a part de les mesures de transparència del Govern municipal

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Castelldefels acull avui (19h), la sessió ordinària del Ple Municipal. Com és habitual, després de l'aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, es procedirà al despatx oficial de les comunicacions rebudes. Posteriorment, el Ple abordarà 13 punts més:

• Aprovació del Compte General de 2018

• Donar compte dels informes trimestrals de Tresoreria, en compliment de la Llei 15/2010, per la que s'estableixen mesures contra la morositat, i del període mig de pagament

• Donar compte de l'informe de la Intervenció i la Tresoreria municipals sobre l'execució del pressupost i dels moviments i la situació de la Tresoreria corresponent al segon trimestre de 2019

• Donar compte de la resolució de l'Alcaldia de data 2019.09.09, d'aprovació de les línies fonamentals del Pressupost per al 2020

• Modificació de l'horari de les sessions ordinàries del Ple de la Corporació

• Modificació de l'acord núm. 8è de la sessió plenària del dia 20/06/2019, sobre nombre, característiques i retribucions del personal eventual

• Aprovació de la regulació del requisit d'accés a la funció pública del grup A,  subgrup A1, de l'Ajuntament de Castelldefels

• Modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball

• Aprovació inicial de la modificació parcial del Reglament Orgànic Municipal

• Modificació de l'acord núm. 7è de la sessió plenària del dia 20/06/2019, sobre el règim de dedicació i de les retribucions i les indemnitzacions dels membres de la Corporació

• Ratificar el decret de l'alcaldia de data 01/08/2019, relatiu a l'adjudicació de la concessió administrativa de l'explotació del bar-restaurant del Complex Esportiu Municipal de Can Roca, de Castelldefels

• Moció que presenta la regidora de Medi Ambient de declaració d'emergència climàtica, d'adhesió al nou pacte d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia i de suport a la vaga mundial del 27 de setembre pel clima

• Declaració institucional de les Ciutats Defensores dels Drets Humans 2019 que presenta al Ple de l'Ajuntament el regidor de Pau i Solidaritat

 

A continuació, control i fiscalització de l'actuació dels altres òrgans de govern

- Assabentar el Ple de les principals resolucions de l'Alcaldia, la Junta de Govern Local i de les regidories delegades

• Decret d'Alcaldia de data 18/07/2019 en què s'accepta la proposta formulada per la Regidoria delegada de Cultura, Festes i Memòria Històrica, de nomenclàtor per a la plaça situada davant la Biblioteca Fernández Jurado, a la banda muntanya del carrer Bisbe Urquinaona, i aprovar la denominació de Plaça Neus Català

• Decret d'Alcaldia de data 18/07/2019 en què es nomena personal eventual d'aquest Ajuntamentperocupar els càrrecs de confiança amb les característiques, la dedicació i les retribucions que consten a l'acord plenari de data 20/06/2019

• Decret d'Alcaldia de data 30/07/2019 en què es nomena personal eventual d'aquest Ajuntament per ocupar els càrrecs de confiança amb les característiques, la dedicació i les retribucions que consten a l'acord plenari de data 20/06/2019

• Decret d'Alcaldia de data 23/08/2019 en què s'encarrega, amb caràcter d'emergència, a l'empresa municipal SAC SA, la realització de totes les tasques de neteja, recollida i tractament de brossa que pugui assolir, com a conseqüència de les fortes pluges, calamarsa i vent de la matinada del dia 12 d'agost de 2019.

-S'aprova la primera contractació d'emergència dels treballs de suport a les tasques de neteja viària que realitza l'empresa SAC i adjudicar-los a l'empresa AGBAR SA, per un import de 26.565,43 euros.

-S'aprova la segona contractació d'emergència dels treballs de suport a les tasques de neteja de bocanes que realitza l'empresa SAC i adjudicar-los a l'empresa TRENCHSALVIC, S.L, per un import de 5.943.33 euros.

-S'aprova la tercera contractació d'emergència dels treballs de suport a les tasques de neteja viària que realitza l'empresa SAC i adjudicar-los a l'empresa AGBAR SA, per un import de 16.232,51 euros.

 

• Decret d'Alcaldia de data 17/09/2019 en què es modifica parcialment el Decret d'aquesta Alcaldia Núm. 2019/4569 de data 18/06/2019, revisat per Decret Núm. 2019/4620 de data 20/06/2019, i establir un nou règim de les Regidories-delegades que s'indiquen, en els termes següents:

- Regidor de Via Pública i Manteniment i Gent Gran, Fernando Cerpa

- Regidora de Joventut i Platges, Clara Quirante

- Regidor de Governació i Seguretat, Jordi Planell

- Regidor de Territori, Xavier Amate


 

- Mocions dels Grups Municipals

• Moció que presenten els grups municipals del PSC, Movem-ECP i ERC de l'Ajuntament de Castelldefels per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA


Com és habitual, el Ple ordinari conclou amb els Assumptes d'Urgència i finalment el torn de Precs i Preguntes.

El Ple Municipal és retransmès íntegrament en directe per Facebook Live, CastelldefelsTV.org, Ràdio Castelldefels 98.0 FM, ElCastell.org i Castelldefels.org com a part de les mesures de transparència adoptades per l'equip de Govern municipal.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50