Hemeroteca

       
Divendres, 8 de maig de 2020

L'Ajuntament aixeca la suspensió d'obres a la via pública a Castelldefels

No obstant això, les obres han de garantir sempre el compliment de les mesures aprovades per l'Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals, autonòmiques i municipals en matèria de prevenció i protecció contra la Covid-19

L'Ajuntament de Castelldefels considera “convenient i adequat dictar una resolució per tal d'aixecar la recomanació de suspensió d'obres” que es mantenia mitjançant el decret d'alcaldia del passat 23 de març. Així s'explica en una nova resolució de l'alcaldia mitjançant la qual s'aixeca la suspensió de les obres d'iniciativa privada, sempre que garanteixin el compliment de les mesures aprovades per l'Organització Mundial de la Salut, les autoritats sanitàries estatals i autonòmiques i municipals en matèria de prevenció i protecció contra la Covid-19.

De la mateixa manera i en consonància, també s'aixeca la prohibició d'ocupació del domini públic per obres, instal·lacions i construccions en execució en el terme municipal de Castelldefels, sempre i quan es garanteixi el compliment de les mesures abans esmentades i tota aquella normativa en matèria de salut laboral que garanteixi que no existeix risc de contagi per Covid19  per persones no relacionades amb dita activitat.

També es determina, com a mesura excepcional, que per poder exercir qualsevol activitat que es desenvolupi a la via pública relacionada amb l'execució d'obres, instal·lacions i construccions (previ atorgament del corresponent permís) i durant la vigència de l'estat d'alarma declarat i de les mesures per garantir el control de la pandèmia, els interessats hauran d'acreditar l'adopció de les mesures necessàries mitjançant:

- Certificat emès pel tècnic que assumeixi la direcció de l'obra que per les característiques de l'obra estigui designat, on s'acrediti i garanteixi el seu compliment així com l'adopció de les mesures necessàries per al seu compliment.

- Declaració responsable de l'interessat on es garanteixi el seu compliment, així com l'adopció de les mesures necessàries per seu compliment.

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50