Hemeroteca

       
Dimarts, 4 de maig de 2021

Oberta la convocatòria per demanar la subvenció al pagament del lloguer per a l'any 2021

Les subvencions estan adreçades a persones empadronades a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent • El termini per sol·licitar l'ajut és del 27 d'abril al 4 de juny del 2021, ambdós inclosos

L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha publicat la concessió de subvencions per demanar la subvenció al pagament del lloguer per l'any 2021.

Les subvencions estan adreçades a  persones empadronades a Catalunya que siguin titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge que sigui el seu domicili habitual i permanent. El termini per sol·licitar l'ajut és del 27 d'abril al 4 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es poden tramitar telemàticament al web de la Generalitat amb el sistema d'identificació IdCAT Mòbil o presencialment a l'Oficina Local de l'Habitatge de l'Ajuntament de Castelldefels, demanant cita prèvia al telèfon 93 664 69 90 o mitjançant correu electrònic a bustia@olhcastelldefels.com.

L'import de la subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria, es calcularà en funció de l'import del lloguer i de la renda de la unitat de convivència. L'ajut anual pot oscil·lar entre els 240€ i els 2400€ anuals.


Quins són els requisits?

• Podran sol·licitar la subvenció les persones físiques titulars d'un contracte de lloguer que no superi els 800 € mensuals (excepte famílies nombroses i/o discapacitat amb barem favorable de mobilitat reduïda, fins a 900 € mensuals).

• Els ingressos anuals de la unitat de la convivència no podran superar els màxims establerts a les bases de la convocatòria 2021.

• Cal estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.


Quina documentació cal presentar?

- Document d'identificació vigent: DNI/NIF/NIE.

- Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

- Declaració de l'IRPF de l'exercici 2019, de tots els membres de la unitat de convivència amb obligació de presentar-la.

- En el cas de no estar obligat a presentar-la, han d'aportar Certificat d'imputacions emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, de l'exercici 2019.

- Llibre de família, si escau.

- Contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant.

- Tots el rebuts de lloguer pagats corresponents a l'any 2021, fins a la data de presentació de la sol·licitud, on ha de constar el nom de l'arrendador, de l'arrendatari, el concepte i l'import.

- Full de sol·licitud de transferència bancaria normalitzat (RE-704), a nom de la persona sol·licitant, del compte bancaria on s'ha d'ingressar la subvenció


+ INFO:

Oficina Local d'Habitatge

Passatge Caramelles número 2, baixos

Horari d'atenció: De Dilluns a Divendres de 9:30 a 13:30 hores i tardes de dimarts de: 16 a 18 hores

Imatge notícia
L'Oficina Local d'Habitatge, al passatde Caramelles
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50