Hemeroteca

       
Divendres, 9 de juliol de 2021

L'última fase de la restauració del Castell ja té projecte executiu

Amb aquestes tasques de condicionament dels espais interiors de l'emblemàtic immoble acabara una recuperació que va començar l'any 2003, i que ara ja permet el gaudi dels espais de manera gairebé total. Aquests darrers treballs estan valorats en 1,1 milions d'euros

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Castelldefels el projecte executiu de la 5a i darrera fase de restauració dels espais interiors del Castell.

Serà la darrera fase de la millora dels espais interiors de cos principal del castell. La proposta de restauració presentada aquest divendres 9 de juliol inclou millores a l'interior dels dos cossos que defineixen el volum principal del castell. D'una banda, s'actuarà a la sala de les mènsules orientada al pati d'armes, al despatx de llevant i annex al nucli d'escales, tots a la segona planta de l'edifici. També preveu el condicionament de l'escala de cargol, la sala dels grafits de la planta segona orientada a ponent i la sala de sota cobertes, a la planta tercera.

Es tracta de les tasques de restauració de la 5a i darrera fase de condicionament dels espais interiors del Castell, iniciades l'any 2003 en el marc de la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels.

La proposta de projecte de la 5a fase inclou tant els treballs de restauració, com el condicionament dels diferents espais i les instal·lacions. El projecte forma part del procés de restauració de l'edifici, que es duu a terme d'acord amb el Pla d'usos del castell de Castelldefels redactat l'any 2001 per l'Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

El projecte executiu que avui es lliura al municipi de Castelldefels, dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, ha tingut un cost de 18.000 euros i les obres que s'hi preveuen estan valorades en 1,1 milions d'euros.
 

Projecte executiu

El Diputat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Pere Pons, ha entregat avui a l'alcaldessa de Castelldefels, Maria Miranda, el projecte executiu de la 5a i darrera fase de restauració dels espais interiors del castell. L'acte ha tingut lloc aquest migdia a la seu de l'Ajuntament de Castelldefels.

El document Projecte bàsic i executiu i estudi de seguretat i salut de la Fase 5. Condicionament dels espais interiors del castell de Castelldefels detalla les actuacions necessàries per posar en funcionament tant les zones ja finalitzades en anteriors fases com les que són ara objecte de millora.

En l'acte, el diputat Pere Pons ha expressat la seva satisfacció per contribuir a la preservació d'aquest element arquitectònic, tot remarcant que «un dels objectius principals de la Diputació de Barcelona és donar suport als ajuntaments en la conservació i posada en valor del seu patrimoni arquitectònic, amb suport tècnic i econòmic, i així s'ha fet en aquesta ocasió».  Pons ha destacat que «amb aquesta obra duta a terme durant tots aquests anys el castell podrà obrir-se més a la ciutadania i ser un punt de trobada per a tothom, veïnat i visitants»

En la seva intervenció, l'alcaldessa Maria Miranda ha afirmat que «gràcies a les diferents fases de restauració desenvolupades fins ara, el Castell funciona ja com a nou atractiu a la proposta turística de Castelldefels». Mirada ha recordat que «des del passat 18 de juny, veïns i visitants ja poden gaudir d'un Castell renovat, amb jardins interiors com a espai d'oci, i el nou Centre d'Interpretació de la Història ila Pirateria,un projecte museístic de divulgació cultural que ens apropa la història del Castell així com la recreació dels atacs pirates a les costes del municipi».
 

Dues dècades d'actuacions

L'any 2000 la Diputació de Barcelona va signar el conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels per a la restauració i rehabilitació integral del castell i del recinte emmurallat.  L'any 2002 es va redactar el projecte de consolidació estructural del cos principal del castell. Des de l'any 2003, la Diputació de Barcelona, a través del seu Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL), ha dut a terme les diverses actuacions d'adequació del castell, com ara la consolidació estructural, la substitució de forjats i cobertes del cos principal i la restauració de la sala institucional i del pati del Castell de Castelldefels (2003-2005); la restauració de la planta noble del Castell i el condicionament del pati i l'accés (2006-2009), amb el finançament de l'Ajuntament de Castelldefels, la Mancomunitat de Municipis, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona; el condicionament de la planta baixa i l'accés a la coberta-mirador del Castell (2010-2011), amb el finançament de l'Ajuntament de Castelldefels, 1% cultural del Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya; i el condicionament del nucli de comunicació vertical i de l'espai sota coberta situats al sector de llevant del Castell (2012-2019).
 

Un element arquitectònic identitari del municipi

El castell de Castelldefels, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), es troba al cim d'un promontori que predomina sobre el municipi, a 59 metres sobre el nivell del mar. Està format per dos cossos: el cos de llevant, de mitjan segle XVI, i el cos de ponent, bastit al segle XVIII. És l'element arquitectònic més significatiu de la població. Al subsol hi ha estructures de les èpoques ibèrica i romana.

Els antecedents de la fortalesa daten del segle X, com els del temple del castell. Els orígens materials existents a l'actual castell estan datats del segle XVI (1550-1600) i l'església de Santa Maria va ser reconstruïda a inicis del segle XII i fortificada al segle XIV. Les successives ampliacions del recinte fortificat durant els segles XVII-XVIII varen definir el volum del castell actual.

L'any 1988 el conjunt del castell de Castelldefels va ser adquirit per l'Ajuntament de Castelldefels. Fins aleshores, la seva aparença s'havia mantingut invariable d'ençà la primera restauració sufragada per la família Girona el 1897, propietària en aquella època. La primera restauració del castell va ser dirigida pel mestre d'obres Ramón Soriano Tomba i la segona, del 1910, fou a l'església del castell, dirigida per l'arquitecte Enric Sagnier.

A les darreries del segle XX, la Diputació de Barcelona, a través de l'SPAL, va dur a terme les obres de restauració de l'església. Les intervencions se centraren al mateix temple (1990, 1991-1995) i al recinte de la capçalera i rectoria, i van anar precedides d'un seguit campanyes arqueològiques (1990-1991, 1992-1993 i 1994-1995).

Imatge notícia
Foto: Ramon Josa (arxiu)
Imatge notícia
El diputat ha lliurat el projecte a l'alcaldessa aquest divendres (Foto: Oriol Pagès)
Imatge notícia
(Oriol Pagès)
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50