Hemeroteca

       
Dilluns, 25 de maig de 2009

L'Ajuntament de Castelldefels posa en marxa un Pla de lluita integral contra els mosquits tigre

Entre d'altres actuacions, aquest Pla contempla l'execució de mesures preventives a tots els embornals del municipi y un telèfon d'atenció 24 hores: 900 900 860

L'Ajuntament de Castelldefels ha endegat un Pla de lluita integral contra els mosquits tigre per a aquesta temporada. L'objectiu d'aquest Pla és disminuir les molèsties ocasionades per les picades dels mosquits en l'àmbit de Castelldefels, en estreta col·laboració amb d'altres administracions com el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Departament de Salut de la Generalitat.

Per tal de donar compliment a les accions estipulades en aquest Pla, l'Ajuntament ha fet un esforç pressupuestari i ha augmentat les partides econòmiques destinades a la lluita contra els mosquits. També s'han ampliat els recursos humans dedicats a aquesta tasca amb la implicació de diverses àrees municipals, i la contractació d'un grup d'agents cívics que ja estan realitzant tasques informatives porta a porta i inspeccions per tot el municipi. Per completar aquesta tasca informativa, l'Ajuntament ha posat també a disposició de la ciutadania un telèfon municipal obert les 24 hores (900 900 860) que donarà resposta a queixes i dubtes sobre aquest tema, i un llibre blanc, de caràcter informatiu, accessible a través de la web municipal. També s'impulsarà la realització de tallers informatius adreçats a les escoles, a determinats col·lectius professionals i a la ciutadania en general.


Accions a l'espai públic

En l'àmbit de l'espai públic l'Ajuntament realitzarà prospeccions periòdiques dels embornals (durant el període de maig a octubre), pous, sèquies i zones naturals inundables del municipi, així com actuacions per tal d'evitar l'acumulació d'aigua als forats de l'arbrat públic. Així mateix, es faran revisions periòdiques de les fonts públiques, tractament amb larvicides a les acumulacions d'aigua a l'entorn dels espais públics i s'inspeccionaran i es supervisaran, amb caràcter preventiu els edificis públics per eliminar i/o tractar qualsevol acumulació d'aigua.


La necessària col·laboració de la ciutadania
 

Aquestes accions, però, requereixen la implicació de tota la ciutadania amb l'adopció de mesures preventives per evitar la reproducció i la propagació d'aquests insectes. Es tracta de mesures senzilles com treure l'aigua que pot quedar emmagatzemada a pots, objectes abandonats, desguassos, petites cisternes, plats o cendrers que es trobin a l'exterior dels habitatges, posar els recipients de cap per avall, i buidar els plats que es col·loquen sota els testos cada set dies, tornant a posar-hi aigua neta.

+ INFO:

 Veure Pla de lluita integral contra els mosquits (any 2009), arxiu PDF.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50