Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels


CONVOCATÒRIES D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ      CONVOCATÒRIES PER BORSES DE TREBALL TEMPORAL      BORSES DE TREBALL, CONVOCATORIES ANT. 31.01.2022, PROMOCIONS INTERNES, PROVISIONS I COMISSIONS DE SERVEIS

Informació general


Previsió de calendari de realització dels processos de selecció d’estabilització
GUIA TUTORIAL DE COM INSCRIURE’S EN LES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIO I CONVOCATÒRIES PER BORSES DE TREBALL TEMPORAL

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES PERSONES QUE S'HAN PRESENTAT A LES CONVOCATÒRIES ACTUALMENT EN PROCÉS
Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels
Arxiu PDF del DOGC amb l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels per l'any 2019
Arxiu PDF del DOGC amb l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels per l'any 2021
Arxiu PDF del DOGC amb la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Castelldefels per l’any 2020
Arxiu PDF del DOGC amb la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Castelldefels per l’any 2021
Arxiu PDF del DOGC amb la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal

BASES GENERALS
Bases generals ordinàries de selecció de personal funcionari i laboral (DOGC núm. 8477 – 11/08/2021)
Bases Reguladores de selecció Policia Local (DOGC núm. 5155 - 18/06/08)

TEMES GENERALS PER A PROCESSOS DE SELECCIÓ

Els temes relacionats en els següents documents pertanyen al temari vigent per als processos de selecció que es realitzin en aquest Ajuntament, excepte per a les convocatòries de Policia Local.
A les bases específiques de cada procés de selecció es concretarà el nombre de temes i es podrà realitzar alguna modificació d'aquests si el perfil o l'actualització normativa així ho requereixen.


↑ pujar