Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels


CONVOCATÒRIES D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ      CONVOCATÒRIES PER BORSES DE TREBALL TEMPORAL      BORSES DE TREBALL, CONVOCATORIES ANT. 31.01.2022, PROMOCIONS INTERNES, PROVISIONS I COMISSIONS DE SERVEIS

Informació general


GUIA TUTORIAL DE COM INSCRIURE’S EN LES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIO I CONVOCATÒRIES PER BORSES DE TREBALL TEMPORAL

INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES PERSONES QUE S'HAN PRESENTAT A LES CONVOCATÒRIES ACTUALMENT EN PROCÉS
  • Les persones participants han de consultar al web municipal, amb 24 hores d’antelació, els possibles canvis que es produeixin en el desenvolupament dels processos de selecció.
  • Les persones participants de les convocatòries que vulguin les proves en castellà hauran de sol·licitar-ho, mitjançant instància a l’OAC, al menys 72 hores abans de la data de les proves.

Oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels
Arxiu PDF del DOGC amb l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels per l'any 2019
Arxiu PDF del DOGC amb l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels per l'any 2021
Arxiu PDF del DOGC amb la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Castelldefels per l’any 2020
Arxiu PDF del DOGC amb la modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament de Castelldefels per l’any 2021
Arxiu PDF del DOGC amb la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal

BASES GENERALS
Bases generals ordinàries de selecció de personal funcionari i laboral (DOGC núm. 8477 – 11/08/2021)
Bases Reguladores de selecció Policia Local (DOGC núm. 5155 - 18/06/08)

TEMES GENERALS PER A PROCESSOS DE SELECCIÓ

Els temes relacionats en els següents documents pertanyen al temari vigent per als processos de selecció que es realitzin en aquest Ajuntament, excepte per a les convocatòries de Policia Local.
A les bases específiques de cada procés de selecció es concretarà el nombre de temes i es podrà realitzar alguna modificació d'aquests si el perfil o l'actualització normativa així ho requereixen.


↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50