Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels

Tècnic/a Mitjà/ana Treballadors/es / Educadors/es Socials    Places 0  (temporal)   Publicació 11/05/2020 BOPB    Procés de selecció finalitzat

Avís: Instruccions per la presentació d'instàncies

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

 

Què s'ha de presentar?:

 

Les persones interessades en participar en el procés de selecció hauran de presentar la següent documentació:

 

            1.-Formulari d'inscripció SIGNAT (publicat al web municipal             https://www.castelldefels.org/ca/ssl/OfertaPublica_Formulari.asp?opc_id=2942

            2.-DNI

            3.-Titulació acadèmica requerida per participar

            4.-Certificat de nivell C1 del MECR de català

            5.-Currículum Vitae

            6.-Documentació acreditativa dels mèrits

 

Com es pot tramitar?

 

Podeu tramitar les instàncies per la participació:

 

  1. Mitjançant el registre electrònic de l'Ajuntament de Castelldefels o en el registre electrònic d'altres administracions públiques.

 

Registre electrònic de l'Ajuntament de Castelldefels:

https://seu.castelldefels.org/ca/tramits.asp?traid=627

 

Actualment l'Ajuntament de Castelldefels admet els següents sistemes d'identificació per a tota la ciutadania:

 

-DNI-e

-iDCat  

-iDCat Mòbil

-Certificat de la ENMT

 

Per la tramitació amb IDCat mòbil seguiu aquest enllaç:

 

https://seu.castelldefels.org/sta/Relec/CatalogDetail?dboidRequest=6269000912131801807192&action=make&dboidProcedure=6262600911944134507192&urlBack=NO#

 

Ruta: Tramitació on line - Acceso mediante sistema Vàlid

 

Més INFO:

 

https://seu.castelldefels.org/ca/doc_generica.asp?dogid=1896

 

          https://www.aoc.cat/knowledge-base/que-es-idcat-mobil/

          https://www.aoc.cat/knowledge-base/diferencies-lidcat-mobil-lidcat-certificat-digital/?dms3override=32

          https://www.aoc.cat/knowledge-base/alta-sense-certificat-digital/

          https://www.aoc.cat/knowledge-base/donar-dalta-certificat-digital/

 

Comprovació de requisits tècnics:

 

https://seu.castelldefels.org/sta/pages/utils/checkClient.jsp?lang=ca

 

  1. A les oficines de Correus, mitjançant  CORREU ADMINISTRATIU (forma reglamentàriament establerta)

 

AVÍS: Quan les instàncies NO siguin presentades pel el Registre Electrònic de l'Ajuntament de Castelldefels, l'aspirant haurà de comunicar-ho al departament de Personal de l'Ajuntament de Castelldefels, via email (personal@castelldefels.org), dins del termini de presentació d'instàncies, adjuntant al correu electrònic els documents requerits a la convocatòria.

 

Termini de presentació d'instàncies

 

El termini de presentació d'instàncies és de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquestes bases al web de l'Ajuntament, prèvia publicació al BOPB.

En aquest cas serà des del 12 de maig de 2020 al 25 de maig de 2020.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50