Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels

Tècnic/a Superior Enginyer    Places 0  (temporal)   Publicació 16/01/2020 BOPB    Inscripció Tancada

Resultats: Resultat de la valoració de mèrits   (fi al·legacions: 28/07/2020)

 

 

 

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ URGENT, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL AMB PERFIL  DE TÈCNIC SUPERIOR ENGINYER, SUBGRUP A1, DE L'ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, DE L'ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS.

 

Resultat de la valoració de mèrits.

Data: 23/07/2020

 

 

COGNOMS I NOM

VALORACIÓ MÈRITS

HORA ENTREVISTA

GIMENO MUÑOZ, JAVIER

5

10:00

PÉREZ BRINQUIS RUBÉN

1,25

11:00

 

 

S'obre un termini de 3 dies hàbils (del 24 al 28 juliol de 2020) per a sol·licitar, si s'escau, al·legacions a la valoració de mèrits mitjançant instància a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Castelldefels.

 

Consultada la disponibilitat dels aspirants els convoquem a la realització de l'entrevista per competències, el dia 28 d'agost de 2020, en l'aula 3 de l'edifici de Polítiques Actives de “La Guaita”, Ctra. de la Sentiu, núm. 1, de Castelldefels, segons ordre establert en el quadre anterior.

 

En cas que les recomanacions sanitàries en la data programada per les entrevistes així ho determinin, aquestes es faran per videoconferència, mitjançant la plataforma Jitsi Meet i mantenint el mateix horari especificat en el quadre anterior. L'enllaç a aquesta plataforma s'informarà mitjançant mail a cadascun dels aspirants, amb una antelació de 24 hores.

 

Les competències a valorar en l'entrevista, tal com s'indica a les bases específiques, es publicaran al web amb una antelació de 2 dies a la data fixada per a l'esmentada entrevista. 

 

Castelldefels, 23 de juliol de 2020.

 

 

 

La Secretària de la Comissió Qualificadora.

 

 

 

 

Isabel Bou Sánchez

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50