PAM: CASTELLDEFELS UNA CIUTAT COM TÚ

 
Objectius Grau d'assoliment
1
 
ELABORAR UN PROJECTE EN COL·LABORACIÓ AMB LA PLATAFORMA D'AFECTATS PER L'HIPOTECA (PAH), PER FER DE CASTELLDEFELS UNA CIUTAT LLIURE DE DESNONAMENTS.
 
 78%
 
2
 
POSADA EN MARXA D'UN PLA D'AJUDES PER EVITAR LA POBRESA ENERGÈTICA.
 
 85%
 
3
 
IMPULSAR LA TAULA DEL TERCER SECTOR, PER DONAR RESPOSTA A LA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA SOCIAL EN QUÈ ENS TROBEM.
 
 100%
 
4
 
COBRIR LES NECESSITATS D'AQUELLES PERSONES QUE HAGIN TRAMITAT LA RENDA MINIMA D'INSERCIÓ I QUE ENCARA NO TINGUIN RESOLTA LA SEVA SOL.LICITUD.
 
 88%
 
5
 
GARANTIR L'ALIMENTACIÓ DE NENS I FAMÍLIES DURANT L'ESTIU. PER A AIXÒ S'HAN INCREMENTAT 40 PLACES DEL SERVEI DE CASAL, AMB MENJADOR INCLÒS, I 50 FAMILIES MÉS DE LA LOCALITAT REBRAN AJUDES ALIMENTÀRIES.
 
 100%
 
6
 
EL GOVERN ES COMPROMET A APROVAR L'EXEMPCIÓ DE L'IMPOST DE LA PLUSVÀLUA, EN ELS CASOS DE TRANSMISSIONS PER DACIONS EN PAGAMENT O EXECUCIONS HIPOTECÀRIES, REVISANT ELS EXPEDIENTS NO PRESCRITS.
 
 100%
 
7
 
ELABORACIÓ D'UN PROJECTE D'UNA ZONA D'HORTS URBANS SOCIALS.
 
 40%
 
8
 
IMPULSAR UN PROGRAMA DE PATIS OBERTS PER A L'ÚS D'AQUESTS ESPAIS FORA DE L'HORARI ESCOLAR.
 
 100%
 
9
 
PLA DE MILLORA DEL SERVEI DE MANTENIMENT I OBRES MENORS DELS CENTRES EDUCATIUS INCORPORANT MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC.
 
 75%
 
10
 
PROMOURE L'ESTABLIMENT D'UN CONVENI DE COL•LABORACIÓ, AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, PER AVANÇAR EN LES REFORMES PENDENTS QUE S'HAN DE REALITZAR ALS INSTITUTS PÚBLICS DE LA CIUTAT.
 
 68%
 
11
 
CONSTRUCCIÓ DEL QUART INSTITUT D'ENSENYAMENT SECUNDARI, I EMPRENDRE LES NEGOCIACIONS AMB LA GENERALITAT PERQUÈ ASSUMEIXI EL COST TOTAL DE L'OBRA.
 
 95%
 
12
 
INSTAR LA GENERALITAT A CREAR UNA ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES PÚBLICA.
 
 100%
 
13
 
AMPLIAR I ESTUDIAR LA UBICACIÓ DEFINITIVA DEL CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS, PER TAL DE DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS CREIXENTS D'OFERTA DE FORMACIÓ D'ADULTS A LA CIUTAT.
 
 65%
 
14
 
REFORÇAR ELS CONVENIS AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PER TAL DE MILLORAR L'ÈXIT ACADÈMIC, L'ACOMPANYAMENT I L'ORIENTACIÓ ALS ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA I LA MILLORA DE L'OFERTA EDUCATIVA POST-OBLIGATÒRIA DE LA CIUTAT (BATXILLERAT, AMPLIACIÓ DE CICLES FORMATIUS GM I GS, PFI, FORMACIÓ D'ADULTS...).
 
 85%
 
15
 
DESENVOLUPAR PROJECTES EDUCATIUS DE SEGONA OPORTUNITAT A L'ESO, PER REPRENDRE UN ITINERARI FORMATIU I/O LABORAL.
 
 77%
 
16
 
FER PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE GÈNERE ALS INSTITUTS PER TAL D'EVITAR ELS ROLS NEGATIUS, D'ASSETJAMENT O VIOLÈNCIA I AVANÇAR EN LA COEDUCACIÓ.
 
 73%
 
17
 
FOMENTAR L'EDUCACIÓ CÍVICA A L'ESCOLA PER MILLORAR LA NETEJA DE LA CIUTAT I EL RESPECTE PEL NOSTRE ENTORN.
 
 0%
 
18
 
A)-311 TREBALLAR, CONJUNTAMENT AMB ELS CENTRES ESCOLARS, LA IMPLEMENTACIÓ PROGRESSIVA DELS "CAMINS ESCOLARS".
 
 50%
 
19
 
APOSTAR PER UNA SANITAT PÚBLICA DE QUALITAT, ACCESSIBLE PER A TOTHOM, I FER EL SEGUIMENT DE L'AMPLIACIÓ DE L'HOSPITAL DE VILADECANS.
 
 75%
 
20
 
A)-313 SOL·LICITAR A LA GENERALITAT LA CONSTRUCCIÓ DEL TERCER CAP AMB ELS SERVEIS NECESSARIS.
 
 100%
 
21
 
OBTENIR EL CERTIFICAT DE CIUTAT CÀRDIOSALUDABLE.
 
 88%
 
22
 
MILLORAR ELS ESPAIS DELS CENTRES DE SALUT MENTAL PER A ADULTS, ADOLESCENTS I INFANTS.
 
 75%
 
23
 
PROMOURE EL PROGRAMA CASTELLDEFELS, CIUTAT AMIGA DE LES PERSONES CELÍAQUES AMB PROGRAMES QUE ELS FACILITIN LA VIDA.
 
 35%
 
24
 
A)-319 DUR A TERME EL PROJECTE COMSALUT, SALUT COMUNITÀRIA. LA PRESCRIPCIÓ MÈDICA SOCIAL COM A ALTERNATIVA A L´ÚS I ABÚS DE LA MEDICALITZACIÓ.
 
 100%
 
25
 
PROMOCIONAR CAMPANYES EDUCACIONALS PER A LA SALUT I EL FOMENT D'HÀBITS I ESTIL DE VIDA SALUDABLE.
 
 75%
 
26
 
DONAR CONTINUÏTAT A LES ACTIVITATS PREVENTIVES DE SALUT PER A LA GENT GRAN. OFERIR-NE TALLERS A L'ESCOLA D'ADULTS.
 
 75%
 
27
 
POTENCIAR L'OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR OMIC, PER TAL DE DONAR EINES DE DEFENSA I CONEIXEMENT DELS DRETS DE LA CIUTADANIA COM A CONSUMIDORS.
 
 88%
 
28
 
MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL, ACOMPANYADA DE LA MODERNITZACIÓ INFORMÀTICA DE LA GESTIÓ.
 
 47%
 
29
 
PRENDRE MESURES PER A LES PLAGUES DE ROSEGADORS, TÈRMITS, PANEROLES I MOSQUITS I INTENSIFICAR EL CONTROL DE LES AIGÜES ESTANCADES.
 
 82%
 
30
 
CREAR UN PROGRAMA MUNICIPAL D'ESTERILITZACIÓ DE LES GATES DEL CARRER.
 
 100%
 
31
 
PRENDRE MESURES PER REDUIR LA POBLACIÓ DE COLOMS I MINIMITZAR LES MOLÈSTIES QUE SUPOSEN PER ALS BARRIS DE LA CIUTAT.
 
 88%
 
32
 
REVISAR L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS.
 
 25%
 
33
 
PRIORITZAR ELS RECURSOS QUE ES DESTINEN A LES NECESSITATS SOCIALS.
 
 100%
 
34
 
DONAR CONTINUÏTAT AL SERVEI DE TARGETES D'ALIMENT I PROMOURE QUE ARRIBIN A MÉS FAMÍLIES.
 
 50%
 
35
 
AMPLIAR LES AJUDES EN BEQUES MENJADOR, MATERIAL ESCOLAR, LLIBRES I EXCURSIONS, PER FER-HO ACCESSIBLE A TOTHOM
 
 100%
 
36
 
MILLORAR L'ATENCIÓ A LA GENT GRAN ALS BARRIS MÉS DESFAVORITS.
 
 62%
 
37
 
CREAR UNA LÍNIA D'AJUDES PERQUÈ FAMÍLIES AMB GREUS PROBLEMES ECONÒMICS PUGUIN ACCEDIR AL PAVELLÓ D'ESPORTS.
 
 100%
 
38
 
INSTAR L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA A PROMOURE UN ACORD PERQUÈ LES FAMÍLIES AMB GREUS PROBLEMES ECONÒMICS PUGUIN DISPOSAR D'UNA TARGETA GRATUÏTA DE TRANSPORT PÚBLIC.
 
 60%
 
39
 
POTENCIAR LA TAULA PEL DRET A L'HABITATGE.
 
 72%
 
40
 
INCREMENTAR LES PARTIDES D'AJUDES A L'HABITATGE.
 
 80%
 
41
 
CREACIÓ DEL SERVEI PER ATENDRE ELS DESNONAMENTS I INTERVENIR EN ELS CASOS D'IMPAGAMENT D'HIPOTEQUES I/O LLOGUERS PER EVITAR ABUSOS I DONAR SUPORT ALS CIUTADANS QUE HO NECESSITIN.
 
 50%
 
42
 
CREAR UNA BORSA D'HABITATGE A TRAVÉS DE PISOS, PROPIETAT DE PARTICULARS I/O ENTITATS FINANCERES, PER OFERIR-LOS EN LLOGUER SOCIAL. CAPTACIÓ D'HABITATGE PRIVAT, OFERINT AVANTATGES ALS PROPIETARIS A CANVI DE LA SEVA CESSIÓ TEMPORAL PER DESTINAR-LO A LLOGUER SOCIAL.
 
 80%
 
43
 
CREACIÓ D'UNA BOSSA D'HABITATGE ASSEQUIBLE DE LLOGUER, PER A JOVES I ALTRES PERSONES QUE HO NECESSITIN.
 
 72%
 
44
 
TREBALLAR LA MEDIACIÓ PER A LA FORMALITZACIÓ DE CONTRACTES DE LLOGUER PER A AQUELLES FAMÍLIES QUE VIUEN EN PISOS DE MANERA IRREGULAR.
 
 100%
 
45
 
APROVACIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL PLA D'INCLUSIÓ SOCIAL.
 
 81%
 
46
 
DIGNIFICAR ELS ESPAIS D'ATENCIÓ CIUTADANA, TRASLLADANT LES OFICINES DE SERVEIS SOCIALS AL CARRER TOMÀS EDISON.
 
 100%
 
47
 
TREBALLAR EN UNA FISCALITAT MÉS JUSTA PER ALS COL·LECTIUS MÉS DESFAVORITS, ÉS A DIR, LA TARIFICACIÓ SOCIAL.
 
 100%
 
48
 
ELABORAR PLANS SECTORIALS PER A LA INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS.
 
 75%
 
49
 
POTENCIAR LA XARXA DE VOLUNTARIAT SOCIAL.
 
 60%
 
50
 
DEMOCRATITZAR LA CULTURA ACOSTANT-LA AL CARRER.
 
 60%
 
51
 
AFAVORIR, A TRAVÉS DE LA POLÍTICA CULTURAL MUNICIPAL, EL SENTIMENT D'IDENTITAT COL•LECTIVA DE LA CIUTAT.
 
 100%
 
52
 
APOSTAR PER UNA CULTURA ACCESSIBLE PER A TOTHOM.
 
 100%
 
53
 
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN L'ÀMBIT DE LA CULTURA I LES FESTES.
 
 100%
 
54
 
APORTAR ELEMENTS DE DEBAT QUE AFAVOREIXIN UNA VISIÓ I UNA CONSCIÈNCIA CRÍTICA.
 
 100%
 
55
 
INTERVENIR EN L'ÀMBIT DEL PATRIMONI HISTÒRICO-CULTURAL DE CASTELLDEFELS, RECUPERANT I MILLORANT EL MANTENIMENT DELS MONUMENTS MÉS EMBLEMÀTICS. DESENVOLUPAR UN PROJECTE DE COMPRA, DE RESTAURACIÓ I REHABILITACIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC DE LA CIUTAT.
 
 90%
 
56
 
FER DEL TEATRE PLAZA UN TEATRE ECONÒMICAMENT MÉS ASSEQUIBLE PER A LES ENTITATS.
 
 100%
 
57
 
CREAR O HABILITAR UN MUSEU D'HISTÒRIA DE CASTELLDEFELS AMB ESPAIS PERQUÈ LA GENT HI PUGUI EXPOSAR.
 
 75%
 
58
 
OBRIR I APROPAR EL CASTELL A LA CIUTADANIA PER CONSOLIDAR-LO COM A EMBLEMA DE LA CIUTAT I ELEMENT DEL LLEURE, LA CULTURA I EL TURISME DE CASTELLDEFELS.
 
 82%
 
59
 
CREACIÓ DEL CENTRE D'INTERPRETACIÓ HISTÒRICA DEL CASTELL.
 
 91%
 
60
 
ORGANITZAR ACTIVITATS CULTURALS AL CASTELL DURANT LES NITS DE L'ÈPOCA D'ESTIU.
 
 88%
 
61
 
RESTITUIR EL NOM DE LA BIBLIOTECA CENTRAL PER RAMON FERNÀNDEZ JURADO.
 
 100%
 
62
 
INCREMENTAR LES ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA PER A JOVES DE 12 A 16 ANYS.
 
 100%
 
63
 
AMPLIAR ELS ESPAIS D'ESTUDI DE LA BIBLIOTECA, AUGMENTAR LA VELOCITAT DE NAVEGACIÓ D'INTERNET I INCREMENTAR-NE ELS PUNTS DE CONNEXIÓ.
 
 100%
 
64
 
HABILITAR MÉS AULES D'ESTUDI I AMPLIAR ELS HORARIS A LA BIBLIOTECA O ALTRES EQUIPAMENTS, ESPECIALMENT EN HORARI NOCTURN, I LLIGAT AL CALENDARI D'EXÀMENS.
 
 100%
 
65
 
RECUPERAR EL FESTIVAL DE MONÒLEGS.
 
 75%
 
66
 
AMPLIAR L'OFERTA DE CINEMA D'ESTIU.
 
 100%
 
67
 
DESENVOLUPAR PROGRAMES PER FOMENTAR LA MÚSICA EN VIU ALS ESPAIS PÚBLICS I PRIVATS DE LA CIUTAT, I AFAVORIR ESPECIALMENT LA DIFUSIÓ DELS GRUPS LOCALS.
 
 100%
 
68
 
PROMOURE UN PLA DE MILLORA DE LES INSTAL•LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS I CREAR-NE DE NOVES, DE FORMA CONSENSUADA AMB LES ENTITATS ESPORTIVES DE LA NOSTRA POBLACIÓ.
 
 52%
 
69
 
AMPLIAR LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I IMPLANTAR NOVES INSTAL·LACIONS DE PETIT FORMAT A LES ZONES D'OCI I ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT.
 
 88%
 
70
 
REMODELACIÓ I AMPLIACIÓ DEL POLIESPORTIU DE CAN ROCA.
 
 90%
 
71
 
CERCAR FINANÇAMENT PER REMODELAR LA INSTAL•LACIÓ ESPORTIVA ESPLAI, FACILITAR L'ACCÉS AL CANAL I FER MÉS DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS QUE S'HI REALITZEN.
 
 100%
 
72
 
HABILITAR MÉS ZONES ESPORTIVES A LA ZONA DE LA UNIVERSITAT A DISPOSICIÓ DE TOTA LA CIUTAT.
 
 88%
 
73
 
CREAR L'OFICINA DE SERVEIS I ATENCIÓ A LES ENTITATS ESPORTIVES.
 
 100%
 
74
 
RECLAMAR EL RETORN DEL CANAL OLÍMPIC A LA CIUTAT, SEMPRE QUE NO SUPOSI UN COST PER AL MUNICIPI.
 
 100%
 
75
 
INCREMENTAR L'OFERTA D'ACTIVITATS ESPORTIVES DESTINADES ALS JOVES.
 
 38%
 
76
 
ELABORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT.
 
 88%
 
77
 
CREACIÓ DE LA TAULA JOVE.
 
 100%
 
78
 
CONSENSUAR AMB EL JOVENT UN NOU ESPAI JUVENIL, I ELS USOS I SERVEIS QUE S'OFERIRAN EN AQUEST ESPAI.
 
 100%
 
79
 
COL·LABORAR AMB LES ENTITATS JUVENILS. AVALUAR I DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS QUE PLANTEGIN.
 
 100%
 
80
 
POTENCIAR MESURES PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ JUVENIL.
 
 100%
 
81
 
POTENCIAR L'ASSOCIACIONISME I LA PARTICIPACIÓ DELS JOVES DE CASTELLDEFELS.
 
 75%
 
82
 
FACILITAR LES EINES PERQUÈ LA GENT JOVE PUGUI ORGANITZAR ACTIVITATS FORMATIVES.
 
 75%
 
83
 
REALITZAR MÉS FESTES JUVENILS I CONCERTS DE MÚSICA ACTUAL, I HABILITAR ESPAIS ESPECÍFICS PER A JOVES A LES FESTES DE LA CIUTAT.
 
 90%
 
84
 
OFERIR ESPAIS PER AL JOVENT, ALS BARRIS ON SIGUI NECESSARI, PER PODER REUNIR-SE O PRACTICAR ESPORT.
 
 100%
 
85
 
DOTAR DE MÉS MATERIAL EL CASAL DE JOVES I APROFITAR-NE L'ESPAI EXTERIOR.
 
 25%
 
86
 
CREACIÓ DE BEQUES ESPORTIVES PER A PERSONES MAJORS DE 65 ANYS AMB RECURSOS ECONÒMICS INSUFICIENTS.
 
 100%
 
87
 
FER ACTIVITATS PER MANTENIR ACTIVA LA VIDA DE LA GENT GRAN.
 
 80%
 
88
 
PROMOCIONAR LA PRÀCTICA ESPORTIVA DE LA GENT GRAN, TANT EN ELS CENTRES MUNICIPALS COM ORGANITZANT ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES ESPECÍFIQUES.
 
 100%
 
89
 
FOMENTAR L'ESPORT A L'AIRE LLIURE AMB LA INSTAL•LACIÓ DE PISTES ESPORTIVES I ZONES DE PSICOMOTRICITAT PER A LA GENT GRAN EN ZONES DE LA PLATJA.
 
 100%
 
90
 
AMPLIACIÓ DE L'ESPAI DESTINAT A ÚS DE LA GENT GRAN AL CENTRE MUNICIPAL FREDERIC MOMPOU.
 
 70%
 
91
 
ANÀLISI DE LA VIABILITAT D'ADEQUAR UN NOU ESPAI PER A LA PRÀCTICA DE LES ACTIVITATS I EL BALL PER A LA GENT GRAN
 
 0%
 
92
 
REALITZAR CURSOS D'INFORMÀTICA PER A GENT GRAN.
 
 71%
 
93
 
RECUPERAR PROGRESSIVAMENT LA RESERVA DEL 0,7% DEL PRESSUPOST MUNICIPAL QUE ESTABLEIX L'ONU PER A LA COOPERACIÓ AMB PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT.
 
 100%
 
94
 
REPRENDRE LA COL·LABORACIÓ AMB EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
 
 100%
 
95
 
TREBALLAR PER SER UNA CIUTAT D'ACOLLIDA PER A REFUGIATS.
 
 74%
 
96
 
PROMOURE ACCIONS DE SOLIDARITAT ALS TERRITORIS QUE ESTAN EN SITUACIÓ DE GUERRA.
 
 100%
 
97
 
RECUPERAR EL PROGRAMA D'EDUCACIÓ PER LA PAU A LES ESCOLES, PER TREBALLAR ELS VALORS DE SOLIDARITAT I PAU I EL CONEIXEMENT I DEFENSA DELS DRETS HUMANS.
 
 100%
 
98
 
OFERIR TALLERS ALS INSTITUTS I A LA CIUTAT PER INFORMAR I SENSIBILITZAR SOBRE DIFERENTS TEMES D'ACTUALITAT.
 
 100%
 
99
 
FOMENT DE LA CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL ENTRE LES MÉS DE 100 NACIONALITATS DIFERENTS QUE FORMEN LA POBLACIÓ DE CASTELLDEFELS.
 
 100%
 
100
 
 TREBALLAR PER LA INTEGRACIÓ DE LES DIFERENTS CULTURES.
 
 100%
 
101
 
APROFITAR LA RIQUESA CULTURAL DE LA CIUTAT, ELS CONEIXEMENTS I HABILITATS DE LES PERSONES ESTRANGERES QUE VIUEN A CASTELLDEFELS, PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS.
 
 100%
 
102
 
PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES FESTES DE LES NACIONALITATS.
 
 100%
 
103
 
PROJECTE ANTI-RUMORS. CURSOS FORMATIUS PER DONAR EINES PER COMBATRE ELS PREJUDICIS I ESTEREOTIPS RESPECTE A LA POBLACIÓ D'ORÍGENS DIVERSOS.
 
 100%
 
104
 
FOMENT DEL PLA D'ACOLLIDA, D'INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT ALS NOUVINGUTS D'ARREU DEL MÓN EN LA NOSTRA COMUNITAT.
 
 100%
 
105
 
PROGRAMA D'ACTUACIÓ DE LA CONVIVÈNCIA INTERCULTURAL 2016-2019.
 
 100%
 
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50