PAM: REACTIVACIÓ ECONÒMICA I FOMENT DE L'OCUPACIÓ

 
Objectius Grau d'assoliment
1
 
ACONSEGUIR UN PACTE PER L'OCUPACIÓ, AMB EL CONSENS DELS AGENTS IMPLICATS I AMB MESURES CONCRETES QUE PERMETIN LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT.
 
 100%
 
2
 
POSAR EN MARXA PLANS D'OCUPACIÓ DESTINATS A PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR DE LLARGA DURADA.
 
 95%
 
3
 
CREAR UN ESPAI DE PARTICIPACIÓ I COORDINACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I LES ASSOCIACIONS DEL SECTOR PER DEBATRE ACCIONS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER AL COMERÇ, EL TURISME, L'HOSTALERIA I LA GASTRONOMIA DE CASTELLDEFELS.
 
 100%
 
4
 
CREAR L'ESCOLA MUNICIPAL DE SEGONES OPORTUNITATS PER A PERSONES AMB DIFICULTATS PER A LA INSERCIÓ LABORAL
 
 25%
 
5
 
POTENCIAR L'ACTIVITAT DE LA GUAITA PER A LA REALITZACIÓ DE POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIÓ QUE POSSIBILITIN LA INSERCIÓ LABORAL D'AQUELLS COL•LECTIUS AMB MAJOR DIFICULTAT. FER MÉS DIFUSIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS QUE S'HI REALITZEN.
 
 100%
 
6
 
PROMOCIÓ DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE LES PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MESURES PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ JUVENIL I DE PERSONES AMB DISCAPACITATS.
 
 100%
 
7
 
IMPULSAR LES OPORTUNITATS QUE EL PLA DE GARANTIA JUVENIL OFEREIX A CASTELLDEFELS, PER A LA GENERACIÓ D'OFERTES DE TREBALL PER A JOVES ENTRE ELS 16 I ELS 29 ANYS.
 
 100%
 
8
 
POTENCIAR LA FORMACIÓ PER A LA QUALIFICACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES ATURADES.
 
 100%
 
9
 
ACCIONS DE MILLORA DE L'OCUPABILITAT PER A DONES EN RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL.
 
 100%
 
10
 
REDUIR L'ATUR JUVENIL, MAJORS DE 45 ANYS, DISCAPACITATS I AMB RISC D'EXCLUSIÓ SOCIAL.
 
 100%
 
11
 
FACILITAR LA POSADA EN MARXA DE NOVES EMPRESES, AMB BONIFICACIONS A EMPRENEDORS.
 
 75%
 
12
 
CREACIÓ D'UN VIVER D'EMPRESES PER A INICIATIVES EMPRESARIALS QUE GENERIN OCUPACIÓ I/O AUTOOCUPACIÓ.
 
 36%
 
13
 
DINAMITZACIÓ I REACTIVACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL, FACILITANT L'ARRIBADA DE NOVES EMPRESES.
 
 100%
 
14
 
ESTABLIR PUNTS ON INFORMAR I ASSESSORAR TÈCNICAMENT I FINANCERAMENT AQUELLES PERSONES QUE VULGUIN CREAR PETITES EMPRESES.
 
 0%
 
15
 
IMPULSAR PROGRAMES DE FOMENT DE L'ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA.
 
 100%
 
16
 
IMPULSAR ACCIONS PER A LA CONSOLIDACIÓ DE LES PIMES I DELS COMERÇOS DE LA CIUTAT.
 
 100%
 
17
 
POTENCIAR EL CONTACTE ENTRE EMPRESES SECTORIALS AMB JORNADES DE NETWORKING.
 
 100%
 
18
 
CREAR UN DIRECTORI, EN FORMA DE GUIA O PLATAFORMA, PER FER PUBLICITAT A LA XARXA D'OFICIS I DE PROFESSIONALS EXISTENTS A LA CIUTAT.
 
 100%
 
19
 
MILLORAR LA COMUNICACIÓ ENTRE LA CIUTAT I LA UNIVERSITAT, INCORPORANT LA INNOVACIÓ I LA CULTURA I ORGANITZANT ACTIVITATS EN EL MARC DE LA UNIVERSITAT D'ESTIU. INICIAR ELS CONTACTES AMB LA UPC PERQUÈ LA FACULTAT DE NÀUTICA ESTABLEIXI LA SEVA SEU A CASTELLDEFELS.
 
 100%
 
20
 
CONTRIBUIR A FACILITAR NOVES POSSIBILITATS EMPRESARIALS ORIENTADES DES DE LA UPC.
 
 100%
 
21
 
INTENSIFICAR LA COL•LABORACIÓ I COOPERACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT I L'AJUNTAMENT.
 
 100%
 
22
 
CONTRIBUIR A LA CREACIÓ DE REFERENTS EMPRESARIALS INNOVADORS I DINAMITZADORS DE L'ECONOMIA LOCAL IMPULSANT LA NOVA INDÚSTRIA DEL CONEIXEMENT.
 
 100%
 
23
 
INTRODUIR A CASTELLDEFELS EL CONCEPTE DE CIUTAT INTEL·LIGENT (SMART CITY), FENT ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES PER APROPAR LA CIUTADANIA AL MUNICIPI I A LA CORPORACIÓ.
 
 20%
 
24
 
FOMENTAR I DIFONDRE CASTELLDEFELS COM A CIUTAT TURÍSTICA.
 
 100%
 
25
 
TREBALLAR PER UN MODEL TURÍSTIC DE QUALITAT, ESPORTIU, FAMILIAR I GASTRONÒMIC, EN COL•LABORACIÓ AMB EL VEÏNAT I EL SECTOR DEL COMERÇ, L'HOSTALERIA I LA RESTAURACIÓ.
 
 100%
 
26
 
INTRODUIR MESURES QUE FACILITIN LA CONVIVÈNCIA ENTRE TURISTES I RESIDENTS, APLICANT ELS PRINCIPIS DEL TURISME RESPONSABLE EN LA SOSTENIBILITAT SOCIAL I AMBIENTAL, I EL RESPECTE PELS VALORS DEL TERRITORI I DE L'ESPAI PÚBLIC.
 
 100%
 
27
 
FOMENTAR L'ÚS DE LA PLATJA COM A ESPAI ESPORTIU I CULTURAL, I POSAR EN VALOR LA SEVA RIQUESA MEDIAMBIENTAL, PER TAL DE CONVERTIR-LA EN UNA FONT DE CREACIÓ D'OCUPACIÓ QUE NO SIGUI ESTACIONAL.
 
 52%
 
28
 
CREAR UNA LÍNIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I ECONÒMICA A LA PLATJA, LLIGADA ALS TORNEJOS I ACTES ESPORTIUS INTERNACIONALS.
 
 100%
 
29
 
TREBALLAR L'ELABORACIÓ D'UN PAQUET TURÍSTIC QUE ENLLACI PUNTS RELLEVANTS DE LA HISTÒRIA DE LA CIUTAT AMB PUNTS D'INTERÈS NATURAL DEL MUNICIPI.
 
 100%
 
30
 
ESTABLIMENT D'UN PLA ESTRATÈGIC DE TURISME QUE GUIARÀ EL FUTUR DEL SECTOR A LA NOSTRA CIUTAT.
 
 100%
 
31
 
TREBALLAR PER RENOVAR ELS CERTIFICATS DE QUALITAT TURÍSTICA.
 
 100%
 
32
 
INCREMENT DE LES FÓRMULES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA DE CASTELLDEFELS, TANT EN LÍNIA, AMB UN NOU WEB I DINAMITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS, COM ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ I A LES FIRES TURÍSTIQUES. ES BUSCARAN NOUS SUPORTS DE PROMOCIÓ.
 
 100%
 
33
 
POTENCIACIÓ DE CASTELLDEFELS COM A DESTINACIÓ VERDA I SOSTENIBLE.
 
 100%
 
34
 
REVISIÓ DE LA SENYALÍSTICA TURÍSTICA DE LA CIUTAT.
 
 33%
 
35
 
NOVES FÓRMULES DE CONEIXEMENT DE LA SATISFACCIÓ DELS USUARIS DE LES OFICINES DE TURISME.
 
 100%
 
36
 
ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS DE PROMOCIÓ DE LA GASTRONOMIA LOCAL.
 
 100%
 
37
 
FOMENTAR LES FIRES DE PROMOCIÓ DEL COMERÇ DE LA NOSTRA CIUTAT.
 
 100%
 
38
 
FOMENTAR LA CULTURA DEL KM ZERO AMB PRODUCTES DE CONSUM DE PROXIMITAT I POTENCIAR L'OFERTA GASTRONÒMICA COM A ATRACTIU TURÍSTIC.
 
 100%
 
39
 
DINAMITZACIÓ DE L'EIX COMERCIAL DE L'AV. CONSTITUCIÓ.
 
 100%
 
40
 
CREAR UNA GUIA DE COMERÇ ESPECIALITZAT I PROMOURE L'EXISTÈNCIA DE MÉS OFERTA.
 
 90%
 
41
 
FOMENT DE L'ACTIVITAT COMERCIAL DE PROXIMITAT, ELABORANT UN PROGRAMA PER A LA PROTECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL COMERÇ LOCAL.
 
 100%
 
42
 
REACTIVAR CARRERS COMERCIALS I RECUPERAR L'ACTIVITAT A LOCALS BUITS. CREACIÓ D'UN PROGRAMA DE LLOGUER, AMB LA MEDIACIÓ DE L'AJUNTAMENT, DE LOCALS BUITS PER A ÚS COMERCIAL I EMPRESARIAL.
 
 100%
 
43
 
CREAR UNA ZONA COMERCIAL A LA PLATJA AMB COMERÇOS ARTESANS.
 
 100%
 
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50