PAM: COMPROMÍS PER UNA CIUTAT PER VIURE I CONVIURE

 
Objectius Grau d'assoliment
1
 
L'AMPLIACIÓ DEL CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS.
 
 65%
 
2
 
REACTIVACIÓ DEL PROJECTE INTEGRAL DEL BARRI DE VISTA ALEGRE, INCLOENT, ENTRE D'ALTRES MESURES, ACTUACIONS PARCIALS DE REURBANITZACIÓ I LA REHABILITACIÓ DE LES ANTIGUES DEPENDÈNCIES DELS SERVEIS EDUCATIUS, PER CREAR UN NOU CENTRE MUNICIPAL AL BARRI.
 
 21%
 
3
 
MILLORES A L'ESPAI EXTERIOR DEL CENTRE FREDERIC MOMPOU.
 
 100%
 
4
 
PLA DE XOC DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA I LA MILLORA DELS COL.LECTORS PLUVIALS EN DIFERENTS PUNTS DE LA CIUTAT.
 
 75%
 
5
 
REVISAR EL CONCURS DE GESTIÓ DE LA ZONA VERDA I BLAVA DE LA PLATJA, EL CONTRACTE CONCLOU AL 2018. ES PROPOSARÀ REVISAR HORARIS, ZONES I CONDICIONS.
 
 50%
 
6
 
CREACIÓ DELS REGIDORS DE BARRI I RECUPERAR LA FIGURA DELS POLICIES DE BARRI.
 
 100%
 
7
 
CAMPANYA DE CIVISME I PLA DE XOC CONTRA LA BRUTÍCIA A L'ESPAI PÚBLIC.
 
 100%
 
8
 
IMPULSAR UN PACTE PER A LA CONVIVÈNCIA A LA ZONA DE LA PLATJA, AL QUAL S'ARRIBARÀ AMB EL CONSENS ENTRE VEÏNS, GUINGUETES I ADMINISTRACIÓ.
 
 100%
 
9
 
POTENCIAR L'OFICINA DE RELACIONS AMB LA COMUNITAT DES DE LA POLICIA LOCAL PER ATURAR L'INCIVISME I MILLORAR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA.
 
 100%
 
10
 
MILLORAR EL MANTENIMENT A L'ESPAI PÚBLIC DE LA CIUTAT I LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI NATURAL.
 
 95%
 
11
 
FER ACTUACIONS DE MILLORA AL CARRER MAJOR / CARRER OTERO PEDRAYO.
 
 35%
 
12
 
SOL·LICITAR AL MINISTERI L'AMPLIACIÓ DE LA 2A FASE DEL PASSEIG MARÍTIM, INCORPORANT-HI EL CARRIL BICI I MILLORANT-NE LA IL·LUMINACIÓ.
 
 100%
 
13
 
IMPULSAR EL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL BARRI DE BELLAMAR.
 
 10%
 
14
 
MILLORAR LA 3A FASE DEL PASSEIG MARÍTIM.
 
 100%
 
15
 
PROCÉS DE PARTICIPACIÓ PER A REMODELAR L'AVINGUDA PINEDA PER CONVERTIR-LA EN UNA RAMBLA FINS A LA PLATJA.
 
 100%
 
16
 
ARRANJAMENT DELS JARDINS EXTERIORS DEL CASTELL.
 
 100%
 
17
 
MILLORAR EL MOBILIARI URBÀ I INCREMENTAR EL NOMBRE DE BANCS ALS DIFERENTS BARRIS DE LA CIUTAT.
 
 75%
 
18
 
REORDENAR L'OCUPACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC DE L'AVINGUDA SANTA MARIA I EL CARRER ESGLÉSIA.
 
 0%
 
19
 
INSTAL·LAR PLATAFORMES A LES PARADES DE BUS ON HI HAGI MOLTA DISTÀNCIA ENTRE EL TERRA DEL BUS I L'ASFALT I INCREMENTAR EL NOMBRE DE MARQUESINES.
 
 75%
 
20
 
INCREMENTAR LA VISIBILITAT DELS PASSOS DE VIANANTS DE LA CIUTAT PER AUGMENTAR-NE LA SEGURETAT.
 
 75%
 
21
 
MILLORAR LA IL·LUMINACIÓ D'AQUELLS ESPAIS ON SIGUI NECESSARI.
 
 100%
 
22
 
FER EL PROJECTE I INICIAR EL PROCÉS DEL CLAVEGUERAM I EL DESGUÀS DE BELLAMAR.
 
 20%
 
23
 
MILLORAR EL PAISATGE DEL PASSEIG MARÍTIM, FACILITANT LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES AMB SUBVENCIONS I MILLORANT L'ESPAI PÚBLIC.
 
 80%
 
24
 
HABILITAR BANYS PÚBLICS AL PASSEIG MARÍTIM I ALTRES PUNTS ESTRATÈGICS DE LA CIUTAT.
 
 100%
 
25
 
INSTAR L'ORGANISME COMPETENT AL SOTERRAMENT DE LES VIES DEL TREN I A REORDENAR AQUEST ESPAI PÚBLIC.
 
 50%
 
26
 
MILLORAR EL MANTENIMENT I LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA.
 
 100%
 
27
 
REVISIÓ I ESTABLIMENT DEL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS I ESCOMBRARIES, QUE AFAVOREIXI EL FOMENT, EL RECICLATGE I LA RECOLLIDA SELECTIVA.
 
 100%
 
28
 
AVANÇAR EN LA SOLUCIÓ DEL PROBLEMA QUE SUPOSEN ELS EXCREMENTS DE GOS A LA VIA PÚBLICA.
 
 50%
 
29
 
POSAR A DISPOSICIÓ DELS CIUTADANS UN CANAL DIRECTE PER A LA DETECCIÓ DE PUNTS NEGRES A LA CIUTAT, AMB RESPOSTA IMMEDIATA.
 
 100%
 
30
 
MANTENIMENT D'UNA POLÍTICA DE QUALITAT EN ELS SERVEIS I ELS EQUIPAMENTS DE LA PLATJA PER CONSERVAR LES CERTIFICACIONS OBTINGUDES.
 
 50%
 
31
 
ENCETAR UN PROCÉS PARTICIPATIU AMB LA CIUTADANIA PER A DEFINIR EL MODEL DE PLATJA QUE VOLEM.
 
 100%
 
32
 
CREAR UN CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE LA NATURA DE LA PLATJA.
 
 30%
 
33
 
POTENCIAR L'ESPAI DEL MAR COM UN EQUIPAMENT CULTURAL DE LA ZONA DE LA PLATJA.
 
 100%
 
34
 
FOMENT DE ZONES INFANTILS A LA PLATJA AMB GRONXADORS I ACTIVITATS.
 
 75%
 
35
 
IMPLEMENTACIÓ PROGRESSIVA DEL PLA DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES PER AFAVORIR ELS DESPLAÇAMENTS DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA.
 
 81%
 
36
 
ADEQUAR L'ANTIC ESPAI DEL PÍCNIC DE CAN ROCA COM A ZONA D'ESBARJO FAMILIAR.
 
 0%
 
37
 
INSTAL•LACIÓ DE JOCS INFANTILS PER A INFANTS AMB MOBILITAT REDUÏDA.
 
 20%
 
38
 
APROVAR EL PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE, MITJANÇANT UN PROCÉS PARTICIPATIU QUE IMPLIQUI TOTA LA CIUTADANIA: CREAR LA TAULA DE MOBILITAT.
 
 100%
 
39
 
AMPLIAR ELS QUILÒMETRES DE CARRIL BICI EXISTENTS A CASTELLDEFELS, RECUPERAR ITINERARIS DESAPAREGUTS I CONNECTAR ELS JA EXISTENTS.
 
 40%
 
40
 
CREAR UN PLA D'APARCAMENT PER ESTUDIAR-NE LA CREACIÓ DE NOVES PLACES.
 
 100%
 
41
 
MILLORAR I AMPLIAR LA SENYALITZACIÓ DELS LLOCS D'INTERÈS PER A VEHICLES I VIANANTS.
 
 75%
 
42
 
HABILITAR MÉS PASSOS DE VIANANTS ELEVATS PER CONTROLAR LA VELOCITAT DELS VEHICLES.
 
 100%
 
43
 
REACTIVAR I COMPLETAR UNA XARXA DIGNA DE CARRIL BICI, CONNECTANT-NE ELS DIFERENTS TRAMS EXISTENTS.
 
 40%
 
44
 
AMPLIACIÓ DELS APARCAMENTS DE L'ESTACIÓ, PER FOMENTAR L'ACCÉS AL TRANSPORT PÚBLIC.
 
 100%
 
45
 
RECUPERAR EL PROJECTE DE CARRIL BICI PER UNIR LA VIA VERDA DEL DELTA AMB EL GARRAF.
 
 40%
 
46
 
CREAR UNA XARXA DE CAMINS O VIES VERDES, PER TAL DE DONAR ALTRES POSSIBILITATS I MODELS DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC AL MUNICIPI.
 
 100%
 
47
 
MINIMITZAR L'IMPACTE DEL SOROLL DELS AVIONS A CASTELLDEFELS, RECUPERANT I CONSENSUANT AMB EL TERRITORI I AENA EL PROJECTE 05-23.
 
 60%
 
48
 
APROVAR EL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE CASTELLDEFELS I DESENVOLUPAR LES ORDENANCES ESPECÍFIQUES PER AL SEU COMPLIMENT.
 
 100%
 
49
 
MILLORAR L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS, DELS EQUIPAMENTS I DE L'ESPAI PÚBLIC. IMPULSAR MESURES PER A L'ESTALVI ENERGÈTIC I DESENVOLUPAR LES ENERGIES SOLAR I EÒLICA.
 
 75%
 
50
 
FER MANTENIMENT DELS PARCS I JARDINS PÚBLICS.
 
 75%
 
51
 
FOMENTAR L'ÚS DE VEHICLES ELÈCTRICS. INCREMENTAR ELS PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS.SUBSTITUIR EL PARC PÚBLIC DE VEHICLES DE L'AJUNTAMENT.
 
 96%
 
52
 
PORTAR A TERME UN PLA DE XOC CONTRA LES PINTADES I ELS EXCREMENTS A LA VIA PÚBLICA.
 
 75%
 
53
 
MILLORAR ELS CORRECANS DE LA CIUTAT.
 
 90%
 
54
 
PRENDRE MESURES QUE PERMETIN COMPTABILITZAR L'ÚS DE LES PLACES PÚBLIQUES PER PART DELS INFANTS I DE LA GENT GRAN. OBRIR ELS PATIS DE LES ESCOLES FORA DE LES HORES LECTIVES PER ALLIBERAR LES PLACES DELS JOCS AMB PILOTA.
 
 100%
 
55
 
INCREMENTAR EL CONTROL SOBRE EL VANDALISME, ELS SOROLLS I ELS PROBLEMES QUE OCASIONA L'OCI NOCTURN I EL BOTELLÓN ALS CARRERS DE LA NOSTRA CIUTAT.
 
 100%
 
56
 
POTENCIAR L'EDUCACIÓ SOBRE DIVERSITAT SEXUAL, SOBRE IGUALTAT DE GÈNERE, I COMBATRE L'ASSETJAMENT I LA MARGINACIÓ A LES ESCOLES.
 
 87%
 
57
 
RECUPERACIÓ DE L'ESPECIALITAT DE POLICIA ASSISTENCIAL, PER A FER FRONT A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
 
 100%
 
58
 
POTENCIAR LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT I DE LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
 
 91%
 
59
 
RECUPERAR I MILLORAR EL PROTOCOL DE VIOLÈNCIA I LA DOTACIÓ DEL SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA PER A DONES I NENS VÍCTIMES.
 
 65%
 
60
 
CREACIÓ D'UN CENTRE D'INFORMACIÓ I RECURSOS A LES POLÍTIQUES D'IGUALTAT I D'ATENCIÓ A LES DONES.
 
 65%
 
61
 
AMPLIACIÓ DEL PERSONAL TÈCNIC ESPECIALITZAT EN LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
 
 65%
 
62
 
IMPLEMENTACIÓ DEL PLA MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES.
 
 85%
 
63
 
PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES EN LA VIDA PÚBLICA I SOCIAL, I L'ACCÉS A LLOCS DE PRESA DE DECISIONS.
 
 65%
 
64
 
FOMENTAR LA CREACIÓ DE GRUPS D'HOMES PER LA IGUALTAT.
 
 0%
 
65
 
PORTAR A TERME EL PLA LOCAL DE SEGURETAT.
 
 100%
 
66
 
IMPLANTACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES I CREACIÓ D'UNA APLICACIÓ MÒBIL ORIENTADA A LA SEGURETAT.
 
 97%
 
67
 
MANTENIR I MILLORAR ELS NIVELLS DE SEGURETAT CIUTADANA I DE SEGURETAT VIÀRIA.
 
 100%
 
68
 
PLA DE XOC DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA I LA MILLORA DELS COL·LECTROS PLUVIALS EN DIFERENTS PUNTS DE LA CIUTAT.
 
 75%
 
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50