PAM: CASTELLDEFELS UNA CIUTAT COM TÚ

306
 
 
 85%
 
REFORÇAR ELS CONVENIS AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PER TAL DE MILLORAR L'ÈXIT ACADÈMIC, L'ACOMPANYAMENT I L'ORIENTACIÓ ALS ESTUDIANTS DE SECUNDÀRIA I LA MILLORA DE L'OFERTA EDUCATIVA POST-OBLIGATÒRIA DE LA CIUTAT (BATXILLERAT, AMPLIACIÓ DE CICLES FORMATIUS GM I GS, PFI, FORMACIÓ D'ADULTS...).
Inici: 1/1/2016 Fi: 1/9/2019
 
Accions
 1  AMPLIAR ELS ESPAIS ACTUALS DELS PFI/PTT QUE OFERIM DES DEL SERVEI LOCAL DE TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL PER TAL DE DONAR RESPOSTA ADEQUADES A LES NECESSITATS PRESENTS I FUTURES.
Buscar a nivell municipal els espais idonis i necessaris per al desenvolupament del servei. (Educació, Serveis Territorials i Departament d'Ensenyament de la Generalitat)
 
 100%
 
Àrea d'Educació (Serveis Personals)
 2  CREAR UNA TAULA DE TREBALL PER LA MILLORA DE L'OFERTA EDUCATIVA POSTOBLIGATORIA A LA CIUTAT.
Treball conjunt en el territori entre Promoció Econòmica, Turisme, Comerç i Educació amb el teixit productius de la ciutat, per aconseguir la implemnetació de la formació professional dual, així com per treballar una proposta d'ampliació de l'oferta de cicles formatius de grau mitjà i superior a la ciutat. Proposar al Departament d'Ensenyament la creació d'un batxillerat artístic a Castelldefels.
 
 78%
 
Àrea d'Educació (Serveis Personals)
 3  MANTENIR ELS CONVENIS AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT PER TAL DE MILLORAR L'ÈXIT ACADÈMIC, L'ACOMPANYAMENT I L'ORIENTACIÓ ALS ESTUDIANTS DE SECUNDARIA.
Programes com el Pla Educactiu Entorn (2006), Programa Eslora, Conveni PFI/PTT.
 
 77%
 
Àrea d'Educació (Serveis Personals)
↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50