Actuacions per sorolls, molèsties i conflictes veïnals en espais públics i privats  (tràmit)

Informar dels tràmits per fer una denúncia davant molèsties derivades de la convivència i d'establiments.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada presentant instància davant del Registre General

Quan es pot sol·licitar

Les 24 hores del dia a la Prefectura de la Policia Local.

Termini de resolució i sentit del silenci

Segons si es fan o no inspeccions continuades per a constatar la situació i corregir-la. Silenci negatiu

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud per qualsevol via d'entrada:
-Presencialment a l'OAC o a la Policia Local
-Per Internet

2. Presentació de la instància i aportació de la documentació

3. Actuació per solucionar el problema

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Instància degudament emplenada.
Contingut mínim:
- Identificació del sol·licitant: Nom i cognoms, domicili, telèfon, DNI i data naixement
- Assumpte: Descripció del fet que denuncia i documents que pot adjuntar
- Petició concreta que fa
- Data i signatura

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50