Actuacions per sorolls, molèsties i conflictes veïnals en espais públics i privats  (tràmit)

Informar dels tràmits per fer una denúncia davant molèsties derivades de la convivència i d'establiments.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui interessada presentant instància davant del Registre General

Quan es pot sol·licitar

Les 24 hores del dia a la Prefectura de la Policia Local i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de 8.00 a 19.30 h

Termini de resolució i sentit del silenci

Segons si es fan o no inspeccions continuades per a constatar la situació i corregir-la. Silenci negatiu

Legislació aplicable

1. Llei 30/1992 de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet

Pas a pas

  1. Ompliu el formulari amb les vostres dades personals.
  2. Introduïu de forma clara i concisa la vostra sol·licitud
  3. Cliqueu TRAMITAR

En un breu període de temps l'Ajuntament es posarà en contacte amb vosaltres (mitjançant telèfon, correu electrònic o correu ordinari) pel tal que signeu i verifiqueu aquesta denúncia.
Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana a través del telèfon 936 651 150 (de dilluns a dijous de 08:00 a 19:30 h, divendres de 08 a 15 hores i dissabtes de 10:00 a 13:00. Setmana Santa, Nadal i mesos de juliol i agost, de dilluns a divendres de 08 a 15 hores).

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud per qualsevol via d'entrada:
-Presencialment a l'OAC o a la Policia Local
-Per Internet 2. Presentació de la instància i aportació de la documentació 3. Actuació per solucionar el problema

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Instància adreçada a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Castelldefels
Contingut mínim:
- Identificació del sol·licitant: Nom i cognoms, domicili, telèfon, DNI i data naixement
- Assumpte: Descripció del fet que denuncia i documents que pot adjuntar
- Petició concreta que fa
- Data i signatura

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50