Actuacions davant animals perillosos (denúncies...) per mossegades de gos i altres animals  (tràmit)

Informar dels tràmits que cal seguir per cursar denúncies a animals perillosos. Donar informació dels tràmits que s'han de seguir davant les mossegades d'animals de companyia des del punt de vista sanitari, administratiu i judicial.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui implicada directament o afectada (víctima de l'atac d'un animal perillós)

Quan es pot sol·licitar

Tots els dies de la setmana de 6.00 a 22.00 h a la Policia Local i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) en horari d'atenció al públic

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Les corresponents a la sanció administrativa, i els costos d'estada diària mentre durin les inspeccions sanitàries o mesures cautelars

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Aproximadament 15 dies, llevat dels procediments judicials que tenen una durada més llarga. Silenci negatiu

Legislació aplicable

1. OO.MM. Llei 10/99 de 30 de juliol
2. Codi penal
3. Llei 3/1988 de 4 de març de protecció dels animals
4. Decret 328/1998 pel qual es regula la identificació i el registre d'animals de companyia
5. Decret 6/1999 pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia
6. Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud presencialment a l'OAC o a la Policia Local 2. Instància i aportació de documents de prova 3. Tramitació de la denúncia 4. Resolució

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Part mèdic de lesions 2. DNI 3. Dades del gos, propietari etc. que permetin iniciar les investigacions o el mateix procediment paral·lel administratiu 4. Dades de testimonis (si fos el cas) 5. Documents que ha d'aportar el propietari del gos: - Carta d'identificació del animal - Certificacions de vacunes, etc. - Xapa del cens municipal - Assegurança obligatòria si és un gos catalogat com a perillós 6. Si hi ha hagut danys materials, s'ha de fer una relació dels danys i una valoració aproximada d'aquests danys 7. Advertiment: Aquest procés pot comportar una denúncia judicial. Per via administrativa només es perseguirà el control sanitari de l'animal (vàlid també per als casos judicials) i la denúncia tindrà un caràcter administratiu que no pressuposa cap reclamació judicial per a la compensació a la víctima dels seus perjudicis i propietats afectades

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50