Actuacions davant animals perillosos (denúncies...) per mossegades de gos i altres animals  (tràmit)

Informar dels tràmits que cal seguir per cursar denúncies a animals perillosos. Donar informació dels tràmits que s'han de seguir davant les mossegades d'animals de companyia des del punt de vista sanitari, administratiu i judicial.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona que hi estigui implicada directament o afectada (víctima de l'atac d'un animal perillós)

Quan es pot sol·licitar

Tots els dies de la setmana de 6.00 a 22.00 h a la Policia Local i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) en horari d'atenció al públic

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Les corresponents a la sanció administrativa, i els costos d'estada diària mentre durin les inspeccions sanitàries o mesures cautelars

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Aproximadament 15 dies, llevat dels procediments judicials que tenen una durada més llarga. Silenci negatiu

Legislació aplicable

1. OO.MM. Llei 10/99 de 30 de juliol
2. Codi penal
3. Llei 3/1988 de 4 de març de protecció dels animals
4. Decret 328/1998 pel qual es regula la identificació i el registre d'animals de companyia
5. Decret 6/1999 pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia
6. Llei 10/1999 sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud presencialment a l'OAC o a la Policia Local 2. Instància i aportació de documents de prova 3. Tramitació de la denúncia 4. Resolució

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. Part mèdic de lesions 2. DNI 3. Dades del gos, propietari etc. que permetin iniciar les investigacions o el mateix procediment paral·lel administratiu 4. Dades de testimonis (si fos el cas) 5. Documents que ha d'aportar el propietari del gos: - Carta d'identificació del animal - Certificacions de vacunes, etc. - Xapa del cens municipal - Assegurança obligatòria si és un gos catalogat com a perillós 6. Si hi ha hagut danys materials, s'ha de fer una relació dels danys i una valoració aproximada d'aquests danys 7. Advertiment: Aquest procés pot comportar una denúncia judicial. Per via administrativa només es perseguirà el control sanitari de l'animal (vàlid també per als casos judicials) i la denúncia tindrà un caràcter administratiu que no pressuposa cap reclamació judicial per a la compensació a la víctima dels seus perjudicis i propietats afectades

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50