Retirada de vehicles de la via pública per infracció de trànsit  (tràmit)

Informar totes aquelles persones a les quals, per infracció, hagin retirat els seus vehicles de la via pública.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol persona jurídicament responsable del vehicle i conductors autoritzats

Quan es pot sol·licitar

Tots els dies, durant les 24 hores

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

Consulteu les ordenances fiscals i de preus públics aquí

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu. Immediat

Legislació aplicable

1. Llei de Seguretat Viària
2. Reglament general de circulació
3. Ordenança municipal de circulació
4. Ordenances fiscals (per consultar les ordenances cliqueu aquí)

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Recepció de la sol·licitud i informació a l'OAC o a la Policia Local per qualsevol via d'entrada: -Personalment 2. Localització del vehicle 3. Presentació de la documentació esmentada 4. Abonament de la taxa 5. Retirada del vehicle

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar o adjuntar la persona sol·licitant

1. Documentació del vehicle (permís de circulació, Targeta d'Inspecció Tècnica, permís de conduir, assegurança obligatòria i autorització del titular, si no fos el mateix)

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50