Comunicació per a l'obertura d'una activitat econòmica amb certificat  (tràmit)

És el tràmit que s'ha de fer a l'Ajuntament per l'obertura de les activitats, instal.lacions o establiments innocus que, per la superfície del local que ocupen i per la seva tipologia, tenen poca incidència ambiental i presenten un risc baix per a la seguretat de les persones. (Activitats annex I de la taula de classificació per a identificar els tràmits associats a la implantació d'activitats).

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

El titular de la sol.licitud, el seu representant legal o una persona autoritzada.

Obligacions econòmiques pel sol·licitant

  • Ordenança fiscal núm. 7, Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en les activitats i instal·lacions.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

No hi ha termini de resolució ni silenci.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació telemàtica

Tramitar per Internet  amb certificat

Pas a pas

Serà requisit indispensable per què la Comunicació tingui efectes que s'hagi realitzat el pagament de les taxes.

Per tal de fer efectiu aquest pagament s'haurà de disposar de la carta de pagament. La carta de pagament s'haurà de sol·licitar de la següent manera:

 

1. Enviar mail a qualsevol de les direccions que s'adjunten a continuació, sol·licitant la carta de pagament.

Lola.Asensio@castelldefels.org

Antonio.Pedrajas@castelldefels.org

Olga.Franco@castelldefels.org

 

El e-mail per sol·licitar la carta de pagament haurà de contenir, com a mínim la següent informació /documentació:

- Identificació del titular (NIF o CIF)

- Classificació de l'activitat (Codi CCAE) i superfície construïda de l'establiment.

- IBI de l'establiment o referència cadastral.

- Imprès de comunicació

 

2. Rebuda la carta de pagament, s'haurà de fer efectiu el pagament.

3. Efectuat el pagament es podrà procedir a presentar la comunicació prèvia per l'obertura d'una activitat econòmica

Tramitació presencial

Pas a pas

La tramitació no es pot fer de manera presencial, ha de fer-se a través de la Seu electrónica.

Per resoldre consultes o obtenir més informació poseu-vos en contacte amb l'Àrea Jurídico-Administrativa, Planejament i Llicències de l'Ajuntament de Castelldefels i si necessiteu fer-ho de manera presencial, excepcionalment, sempre sol·licitant cita prèvia a través d'aquest enllaç o trucant a l'ajuntament 93.665 11 50 (ext. 1317, 1318 i 1342).

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50